Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się 4 razy w tygodniu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze pruskim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) niejednolity
c) schematyczny
d) bogaty
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) partii wolno-próżniackiej
c) dogmatyków
d) ugodowego stronnictwa literatów
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) na strychu
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) namowy kolegów
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) szlachcicem
c) paniczem
d) burżujem
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem straży
c) komendantem policji
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) bramę cmentarną
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie


Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Wiatr od morza
c) Przedwiośnie
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednolity bieg
b) niejednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) wystąpienie Zygiera
c) mowa karczmarki
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) przechodzi metamorfozę
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) z powodu wybuchu wojny
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Władziowi i Mici
c) Mici i Stasiowi
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Wielką Improwizację
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 1 osoby
c) z 4 osób
d) z 3 osób
Rozwiązanie


Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Pokrzepiciel
c) Wybawiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) bito go
c) codziennie zamykano go w kozie
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Kielcach
c) w Owczarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezsensowna
c) bezowocna
d) daremna
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Rosjanom
c) Polakom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) pucybuta
c) parobka
d) korepetytora
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) sześć lat
c) siedem lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) dobrym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 8
c) w 10
d) w 6
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) korepetytorem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem rosyjskim
c) z językiem polskim
d) z łaciną
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) spoista
c) rozwlekła
d) niespójna
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał pod pseudonimem
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Krakowie
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Wiejskiej
c) na Zatorzu
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) wstawienie się za Radkiem
c) prośba Zabielskiego
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) szynkarza
c) fornala
d) handlarza
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) w USA
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 18 kopiejek
c) 20 złotych
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stołówka
c) klasa wstępna
d) stancja
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 6
c) 12
d) 10
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Żabą
c) Wroną
d) Kawką
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "starszy"
c) "kapuś"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocnością rusyfikacji
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Anusia
c) Joaśka
d) Małgośka
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) reportażu
c) dokumentu
d) eseju
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) inspektor Zabielskij
c) Majewski
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) pocztowcem
c) kancelistą
d) grabarzem
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) dziecięcej opowieści
c) młodzieńczego pamiętnika
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał bronić honoru polskiego
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) Zielonych Świątek
c) choroby
d) urodzin
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Kielce
c) Radom
d) Kalisz
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) matkę
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) nauczyciel
c) dyrektor szkoły
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) profesor
c) urzędnik państwowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) samodzielności
c) ogłady
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) kulturę osobistę
c) patriotyzm
d) oczytanie
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Ciekoty
c) Psary
d) Komary
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) arytmetyki
c) języka polskiego
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) opluwaniem nauczycieli
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) obrazy nauczyciela
c) bójki
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Ozierskiego
c) Majewskiego
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Majewskiego
b) pomocnika Mieszoczkina
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) kontrolować uczniów
c) na kawę
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dorastaniu
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) administratora
c) bibliotekarza
d) wykładowcy
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) miał własnego konia
c) naprawiał ludziom obuwie
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) głoszenie po polsku kazań
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) bieda na wsi
c) rusyfikacja
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) ojciec
c) nauczyciel
d) matka
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) urodził się Andrzej Radek
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) prawosławnym
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Ochronki
c) Szkoły Początkowej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Wilna
c) do Krakowa
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Tagi: