Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) języka rosyjskiego
c) łaciny
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Szkoły Głównej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Polakom
c) Niemcom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) leśnikiem
c) grabarzem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Do Matki Polki
c) Redutę Ordona
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) przezywano tak Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) przechodzi metamorfozę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 12
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie


Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) w konkury do jej córek
c) na kawę
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) złym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) w stodole
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem straży
b) carskim agentem
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) kulturę osobistę
c) patriotyzm
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) "pomidorowców"
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) urodził się Andrzej Radek
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Kielcach
c) w Owczarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) będąc uznanym i cenionym pisarzem
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) u progu kariery
d) w USA
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 12 rubli
c) 24 ruble
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "kapuś"
c) "starszy"
d) inspektor
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał incognito
c) wydał pod pseudonimem
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ponownie ochrzczony
c) ateistą
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Anna zaczęła studia
b) z powodu wybuchu wojny
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) bogaty
c) schematyczny
d) niejednolity
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Maryli i Władziowi
c) Władziowi i Mici
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w zaborze pruskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) urodzin
b) Zielonych Świątek
c) choroby
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) klasa wstępna
d) stancja
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Wskrzesiciel
c) Zbawiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) bezowocna
c) daremna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) korepetytorem
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) ksiądz
c) ojciec
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) miał własnego konia
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) wyśmiewano się z niego
c) bito go
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Małgośka
d) Anusia
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) kupca
d) fornala
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Udary
c) Ciekoty
d) Psary
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) przeniósł go do innej placówki
c) awansował go
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) reportażu
c) dokumentu
d) eseju
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) matkę
c) polski hymn
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) miłości do "Biruty"
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) głoszenie po polsku kazań
c) niechęć do Rosjan
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) wejście do szkoły
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) poczucia humoru
c) ogłady
d) samodzielności
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) burżujem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) paniczem
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Lwowa
c) do Wilna
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) mowa karczmarki
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) wystąpienie Zygiera
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) niespójna
c) cykliczna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) osiem lat
c) siedem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) dyrektor - inspektor
c) zarządca majątku
d) nauczyciel
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) bieda na wsi
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) parobka
c) woźnicy
d) pucybuta
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Zatorzu
c) na Barakowej
d) na Wiejskiej
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem polskim
c) z językiem rosyjskim
d) z łaciną
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Sztettera
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) prośba Zabielskiego
c) recytacja Zygiera
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) administratora
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) niespełnionej historii
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) inspektor Zabielskij
c) gubernator
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) obrazy nauczyciela
c) kłótni z profesorem
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 1 osoby
c) z 2 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) inspektora Majewskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Kielcach
c) Kaliszu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 10
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Krosno
c) Radom
d) Kalisz
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się w porannych godzinach
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Tagi: