Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) niespełnionej historii
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Krosno
c) Radom
d) Kalisz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) gubernator
c) Majewski
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Przedwiośnie
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) korepetytorem
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) partii wolno-próżniackiej
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) pochodził z katolickiej rodziny
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) nauczyciel
c) matka
d) ojciec
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Wroną
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie


Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z łaciną
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) schematyczny
c) zróżnicowany
d) niejednolity
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) inspektora Zabielskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) dyrektor - inspektor
c) zarządca majątku
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Marcinowi Borowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) paniczem
c) burżujem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) wstawienie się za Radkiem
d) prośba Zabielskiego
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) w USA
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 6
c) 12
d) 9
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) szynkarza
c) handlarza
d) kupca
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Psary
c) Komary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przeniósł go do innej placówki
c) zwolnił go
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) ponownie ochrzczony
c) ortodoksyjnym katolikiem
d) prawosławnym
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) bezsensowna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) daremna
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) arytmetyki
c) łaciny
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Rosjanom
c) Niemcom
d) Polakom
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) samodzielności
b) ogłady
c) poczucia humoru
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Mici i Stasiowi
c) Władziowi i Mici
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stołówka
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) mowa karczmarki
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na judaizm
c) na luteranizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w stodole
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) u myśliwego Nogi
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 20 złotych
c) 12 rubli
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) dokumentu
c) sprawozdania
d) eseju
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 3 osób
c) z 1 osoby
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) miał własnego konia
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 6
c) w 12
d) w 10
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się w porannych godzinach
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Kaliszu
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) dwutorowy bieg
c) jednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w zaborze pruskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Szkoły Głównej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Ochronki
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) Zielonych Świątek
c) urodzin
d) choroby
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) codziennie zamykano go w kozie
c) wyśmiewano się z niego
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) niechęć do Rosjan
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) inspektor
c) "kapuś"
d) "starszy"
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) udział ojca w powstaniu styczniowym
c) polski hymn
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Kielcach
c) w Ciekotach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) miłości do "Biruty"
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Do Matki Polki
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocnością rusyfikacji
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) opluwaniem nauczycieli
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) obrazy nauczyciela
c) kłótni z profesorem
d) bójki
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) kontrolować uczniów
c) w konkury do jej córek
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) wykształcenie
c) oczytanie
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) siedem lat
c) sześć lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) niespójna
b) rozwlekła
c) cykliczna
d) spoista
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Wiejskiej
c) na Wigwizdowie
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał incognito
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) parobka
c) korepetytora
d) pucybuta
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) grabarzem
b) pocztowcem
c) leśnikiem
d) kancelistą
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) bramę cmentarną
c) wejście do szkoły
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Ozierskiego
b) Sztettera
c) Majewskiego
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) dobrym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Lwowa
c) do Krakowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem straży
b) lekarzem wojskowym
c) komendantem policji
d) carskim agentem
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Anusia
c) Małgośka
d) Joaśka
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Wskrzesiciel
c) Pokrzepiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) rusyfikacja
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) administratora
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) urodził się Andrzej Radek
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) przechodzi metamorfozę
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Tagi: