Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) z powodu wybuchu wojny
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Mici i Stasiowi
c) Maryli i Władziowi
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem straży
b) carskim agentem
c) komendantem policji
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) rewidowano mu tornister
c) wyśmiewano się z niego
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) arytmetyki
c) języka polskiego
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 12 rubli
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 4 osób
c) z 1 osoby
d) z 3 osób
Rozwiązanie


Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) był znakomitym myśliwym
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 10
c) 12
d) 6
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) u progu kariery
d) w USA
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) fornala
c) szynkarza
d) kupca
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) głoszenie po polsku kazań
c) krytykę rusyfikacji
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Szkoły Początkowej
c) Ochronki
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Zatorzu
c) na Wigwizdowie
d) na Barakowej
Rozwiązanie


Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) pomocnik klasowych gospodarzy
c) gubernator
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) Bożego Narodzenia
c) urodzin
d) choroby
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał incognito
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) kontrolować uczniów
c) na kawę
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze pruskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) woźnicy
c) parobka
d) korepetytora
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) sześć lat
c) siedem lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Żydom
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Wielką Improwizację
c) Redutę Ordona
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) prośba Zabielskiego
c) recytacja Zygiera
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) opluwaniem nauczycieli
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) cykliczna
c) niespójna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Krakowie
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Krakowa
c) do Warszawy
d) do Wilna
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) jednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) w stodole
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) wejście do szkoły
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) matkę
c) polski hymn
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Komary
c) Ciekoty
d) Psary
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 10
c) w 8
d) w 6
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) dogmatyków
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) reportażu
c) dokumentu
d) eseju
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Radom
c) Krosno
d) Kielce
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) ponownie ochrzczony
c) ateistą
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) poczucia humoru
c) samodzielności
d) ogłady
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem rosyjskim
c) z łaciną
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Wiatr od morza
c) Syzyfowe prace
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) wystąpienie Zygiera
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) miłości do "Biruty"
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) bójki
c) kłótni z profesorem
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "kapuś"
c) "starszy"
d) inspektor
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wskrzesiciel
c) Pokrzepiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) praca u podstaw
c) rusyfikacja
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) zróżnicowany
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) grabarzem
c) kancelistą
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) złym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Sztettera
c) Wiechowskiego
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) oczytanie
c) patriotyzm
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na luteranizm
c) na judaizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) nauczyciel
c) matka
d) ksiądz
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) klasa wstępna
d) stancja
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) urodził się Andrzej Radek
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensowna
d) daremna
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się w porannych godzinach
b) prowadził profesor Szretter
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) profesor
c) lokaj
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) awansował go
c) przyznał mu podwyżkę
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) dziecięcej opowieści
c) młodzieńczego pamiętnika
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) zarządca majątku
c) nauczyciel
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Małgośka
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) szlachcicem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) paniczem
Rozwiązanie

Tagi: