Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) inspektora Zabielskiego
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) miłości do "Biruty"
c) recytacji Zygiera
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 6
c) w 10
d) w 8
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) nauczyciela
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) dyrektor szkoły
c) zarządca majątku
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) ogłady
c) samodzielności
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) arytmetyki
c) języka rosyjskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) w USA
Rozwiązanie


Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Barakowej
c) na Wigwizdowie
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze pruskim
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) eseju
c) sprawozdania
d) dokumentu
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 12 rubli
b) 24 ruble
c) 18 kopiejek
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) dwutorowy bieg
c) jednowątkowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) urodził się Andrzej Radek
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) korepetytorem
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) wstawienie się za Radkiem
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał pod pseudonimem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Andrzejowi Radkowi
b) Romciowi Gumowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Syzyfowe prace
c) Przedwiośnie
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) pomocnik klasowych gospodarzy
b) inspektor Zabielskij
c) gubernator
d) Majewski
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) osiem lat
c) siedem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) fornala
d) kupca
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się w porannych godzinach
c) prowadził profesor Szretter
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Władziowi i Mici
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) strzelaniem z pistoletu
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) korepetytora
c) woźnicy
d) pucybuta
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezsensowna
c) bezowocna
d) daremna
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) głoszenie po polsku kazań
c) krytykę rusyfikacji
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) kulturę osobistę
c) oczytanie
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z językiem rosyjskim
c) z algebrą
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) bramę cmentarną
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocnością rusyfikacji
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Wielką Improwizację
c) Redutę Ordona
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) wychowywał się w klasztorze
c) chciał bronić honoru polskiego
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 12
c) 6
d) 10
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Niemcom
c) Polakom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) nauczyciel
c) ksiądz
d) matka
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) schematyczny
c) bogaty
d) niejednolity
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) dobrym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Krosno
c) Radom
d) Kalisz
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) urodzin
b) Zielonych Świątek
c) choroby
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Żabą
c) Wroną
d) Sową
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) był znakomitym myśliwym
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Wiechowskiego
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) bieda na wsi
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "starszy"
c) "kapuś"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Joaśka
c) Anusia
d) Małgośka
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) młodzieńczego pamiętnika
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) bójki
c) kłótni z profesorem
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stancja
c) klasa wstępna
d) stołówka
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) przyznał mu podwyżkę
c) przeniósł go do innej placówki
d) awansował go
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) prawosławnym
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wskrzesiciel
c) Zbawiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Kielcach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) dogmatyków
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) wyśmiewano się z niego
c) rewidowano mu tornister
d) bito go
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) paniczem
c) szlachcicem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) pocztowcem
c) kancelistą
d) grabarzem
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) polski hymn
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) matkę
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Ciekoty
c) Komary
d) Psary
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem policji
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Lwowa
c) do Krakowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Szkoły Głównej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) spoista
c) niespójna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 1 osoby
c) z 2 osób
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) kontrolować uczniów
c) na kawę
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Tagi: