Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stancja
b) klasa wstępna
c) stołówka
d) koza
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Wielką Improwizację
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Ochronki
c) Szkoły Głównej
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Ciekoty
c) Udary
d) Psary
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Maryli i Władziowi
c) Mici i Stasiowi
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) patriotyzm
c) wykształcenie
d) oczytanie
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) miał własnego konia
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) patriotyzmu
c) bójki
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie


Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) arytmetyki
c) języka polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) dogmatyków
c) "pomidorowców"
d) ugodowego stronnictwa literatów
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) przechodzi metamorfozę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 10
c) 9
d) 12
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) przezywano tak Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przeniósł go do innej placówki
c) zwolnił go
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) wejście do szkoły
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) opluwaniem nauczycieli
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Wiatr od morza
c) Przedwiośnie
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie


Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) w USA
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) ksiądz
c) ojciec
d) matka
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) w stodole
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) na strychu
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) schematyczny
c) bogaty
d) niejednolity
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) recytacja Zygiera
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) ateistą
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) urodzin
c) choroby
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 3 osób
c) z 4 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) bezowocna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezsensowna
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po ukończeniu trzeciej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) bieda na wsi
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze pruskim
d) w zaborze rosyjskim
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Wroną
c) Kawką
d) Żabą
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) eseju
c) sprawozdania
d) dokumentu
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na judaizm
c) na kalwinizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) woźnicy
c) pucybuta
d) korepetytora
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem straży
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Barakowej
c) na Zatorzu
d) na Wiejskiej
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) wychowywał się w klasztorze
c) chciał bronić honoru polskiego
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kapuś"
b) "starszy"
c) inspektor
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) sześć lat
c) siedem lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) kupca
d) fornala
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) wyśmiewano się z niego
c) rewidowano mu tornister
d) bito go
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) głoszenie po polsku kazań
c) niechęć do Rosjan
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z algebrą
c) z łaciną
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Krakowa
c) do Wilna
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) miłości do "Biruty"
c) recytacji Zygiera
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) pocztowcem
c) kancelistą
d) grabarzem
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Krosno
c) Kalisz
d) Radom
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 8
c) w 6
d) w 12
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) niespójna
c) cykliczna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się w porannych godzinach
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) administratora
c) bibliotekarza
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) Anna zaczęła studia
c) z powodu wybuchu wojny
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) matkę
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) polski hymn
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Psarach
c) w Kielcach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) dyrektor - inspektor
c) zarządca majątku
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) dwutorowy bieg
c) niejednolity bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) pamiętnika okresu dojrzewania
b) dziecięcej opowieści
c) niespełnionej historii
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) urodził się Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) w konkury do jej córek
c) na kawę
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 12 rubli
c) 20 złotych
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) mowa karczmarki
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Rosjanom
c) Polakom
d) Żydom
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) Majewski
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Sztettera
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Majewskiego
b) inspektora Zabielskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) szlachetnym młodzieńcem
c) paniczem
d) burżujem
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Małgośka
c) Anusia
d) Joaśka
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) poczucia humoru
c) samodzielności
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Zbawiciel
c) Pokrzepiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Tagi: