Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem policji
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) partii wolno-próżniackiej
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) dziewięć lat
c) osiem lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) prośba Zabielskiego
c) wstawienie się za Radkiem
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dorastaniu
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 10
c) w 12
d) w 8
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z łaciną
c) z językiem rosyjskim
d) z algebrą
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) ogłady
c) poczucia humoru
d) samodzielności
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) zwolnił go
c) przyznał mu podwyżkę
d) awansował go
Rozwiązanie


Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Krakowa
c) do Lwowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) ateistą
c) ponownie ochrzczony
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 3 osób
c) z 4 osób
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) kupca
c) handlarza
d) fornala
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 12 rubli
b) 24 ruble
c) 18 kopiejek
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Maryli i Władziowi
b) Władziowi i Mici
c) Stasiowi i Maryli
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Wiejskiej
c) na Zatorzu
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wskrzesiciel
c) Zbawiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) rusyfikacja
c) bieda na wsi
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Do Matki Polki
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie


Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Warszawie
b) Kielcach
c) Krakowie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) profesor
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) bramę cmentarną
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) dokumentu
b) reportażu
c) sprawozdania
d) eseju
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) udział ojca w powstaniu styczniowym
c) polski hymn
d) matkę
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) niespójna
c) cykliczna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) wychowywał się w klasztorze
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) przezywano tak Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) kontrolować uczniów
c) w konkury do jej córek
d) na kawę
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) kancelistą
c) grabarzem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) burżujem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) szlachcicem
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) niespełnionej historii
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) matka
c) ojciec
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał pod pseudonimem
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) klasa wstępna
d) stancja
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) kulturę osobistę
c) patriotyzm
d) oczytanie
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się w porannych godzinach
b) prowadził profesor Szretter
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) wykładowcy
c) administratora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Ozierskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) urodzin
b) choroby
c) Bożego Narodzenia
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) woźnicy
c) pucybuta
d) korepetytora
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Szkoły Początkowej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 10
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w stodole
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) u myśliwego Nogi
d) na strychu
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) w USA
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) rewidowano mu tornister
c) wyśmiewano się z niego
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Kawką
c) Wroną
d) Żabą
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) korepetytorem
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) dyrektor - inspektor
c) zarządca majątku
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) złym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Psary
c) Udary
d) Komary
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Anusia
b) Kaśka
c) Joaśka
d) Małgośka
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) patriotyzmu
c) bójki
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) urodził się Andrzej Radek
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Radom
c) Krosno
d) Kielce
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) miłości do "Biruty"
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) łaciny
c) języka polskiego
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) strzelaniem z pistoletu
c) opluwaniem nauczycieli
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) inspektora Majewskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Rosjanom
c) Niemcom
d) Żydom
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) jednowątkowy bieg
c) niejednolity bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) niechęć do Rosjan
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) mowa karczmarki
c) wystąpienie Zygiera
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) naprawiał ludziom obuwie
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) "kacyk"
c) inspektor
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) niejednolity
c) schematyczny
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) bezowocna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezsensowna
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) inspektor Zabielskij
c) gubernator
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Tagi: