Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) ogłady
c) poczucia humoru
d) samodzielności
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się w porannych godzinach
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) recytacja Zygiera
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Komary
c) Udary
d) Psary
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) spoista
c) niespójna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Kalisz
c) Kielce
d) Radom
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) naprawiał ludziom obuwie
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 10
c) w 12
d) w 8
Rozwiązanie


Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) matka
c) nauczyciel
d) ksiądz
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem policji
c) komendantem straży
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) rusyfikacja
c) praca u podstaw
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Ozierskiego
b) Wiechowskiego
c) Majewskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) gubernator
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) Majewski
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) wydał incognito
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Redutę Ordona
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) sprawozdania
c) dokumentu
d) eseju
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Lwowa
c) do Krakowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) dyrektor - inspektor
c) nauczyciel
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) przechodzi metamorfozę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Szkoły Początkowej
c) Ochronki
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) polski hymn
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) korepetytora
c) woźnicy
d) pucybuta
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Żabą
c) Wroną
d) Sową
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "kapuś"
c) "starszy"
d) inspektor
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Wiatr od morza
c) Syzyfowe prace
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) opluwaniem nauczycieli
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Zatorzu
c) na Wiejskiej
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) wspominać czasy powstania
c) kontrolować uczniów
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) zwolnił go
c) przeniósł go do innej placówki
d) awansował go
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) administratora
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocna
d) daremna
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) rewidowano mu tornister
c) codziennie zamykano go w kozie
d) bito go
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) siedem lat
c) dziewięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) kłótni z profesorem
c) obrazy nauczyciela
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Rosjanom
c) Żydom
d) Polakom
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) na strychu
c) w stodole
d) u myśliwego Nogi
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) urodził się Andrzej Radek
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na luteranizm
c) na judaizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) wejście do szkoły
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Anusia
c) Joaśka
d) Małgośka
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) koza
c) stołówka
d) stancja
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) szlachcicem
c) burżujem
d) paniczem
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 12 rubli
c) 18 kopiejek
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) języka polskiego
c) łaciny
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 3 osób
c) z 4 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) dogmatyków
c) "pomidorowców"
d) ugodowego stronnictwa literatów
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Mici i Stasiowi
c) Maryli i Władziowi
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Majewskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) krytykę rusyfikacji
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) wystąpienie Zygiera
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) dziecięcej opowieści
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) fornala
c) handlarza
d) kupca
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) ponownie ochrzczony
c) ateistą
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z łaciną
c) z językiem polskim
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 10
c) 6
d) 12
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednowątkowy bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dorastaniu
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w zaborze rosyjskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) leśnikiem
c) grabarzem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) choroby
c) Zielonych Świątek
d) urodzin
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) niejednolity
c) zróżnicowany
d) schematyczny
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) recytacji Zygiera
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) kulturę osobistę
c) oczytanie
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Tagi: