Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) nauczyciel
c) zarządca majątku
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) pomocnik klasowych gospodarzy
c) inspektor Zabielskij
d) gubernator
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Redutę Ordona
c) Do Matki Polki
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) patriotyzmu
c) kłótni z profesorem
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) poezji i literatury epoki Mickiewicza
b) namowy kolegów
c) miłości do "Biruty"
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 4 osób
c) z 2 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednowątkowy bieg
c) jednolity bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) matkę
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) dokumentu
c) eseju
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) wstawienie się za Radkiem
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie


Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) przechodzi metamorfozę
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Anusia
b) Kaśka
c) Joaśka
d) Małgośka
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) rewidowano mu tornister
c) bito go
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) ogłady
c) poczucia humoru
d) samodzielności
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) handlarza
c) fornala
d) szynkarza
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) bramę cmentarną
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) złym uczniem
c) dobrym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 10
c) 12
d) 6
Rozwiązanie


Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) niespójna
b) spoista
c) rozwlekła
d) cykliczna
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) patriotyzm
c) oczytanie
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) Anna zaczęła studia
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) inspektora Majewskiego
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dorastaniu
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) głoszenie po polsku kazań
c) niechęć do Rosjan
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) siedem lat
b) dziewięć lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Barakowej
c) na Zatorzu
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) arytmetyki
c) języka rosyjskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) wystąpienie Zygiera
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) kancelistą
c) pocztowcem
d) grabarzem
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Rosjanom
c) Żydom
d) Polakom
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przyznał mu podwyżkę
c) przeniósł go do innej placówki
d) zwolnił go
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 6
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) urodzin
c) Bożego Narodzenia
d) choroby
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) bogaty
c) schematyczny
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Maryli i Władziowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Władziowi i Mici
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Początkowej
c) Szkoły Głównej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) chciał bronić honoru polskiego
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem polskim
c) z łaciną
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) korepetytora
c) pucybuta
d) parobka
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) urzędnik państwowy
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) prawosławnym
c) ponownie ochrzczony
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Andrzejowi Radkowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) młodzieńczego pamiętnika
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) w USA
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 12 rubli
c) 20 złotych
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Krakowa
c) do Wilna
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Psary
c) Udary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na luteranizm
c) na anglikanizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem straży
b) lekarzem wojskowym
c) carskim agentem
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się w porannych godzinach
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) dogmatyków
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Ozierskiego
c) Sztettera
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) wspominać czasy powstania
c) w konkury do jej córek
d) na kawę
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) daremna
d) bezsensowna
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Sową
c) Żabą
d) Kawką
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Kalisz
c) Krosno
d) Radom
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) ksiądz
c) matka
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) bieda na wsi
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) paniczem
c) szlachcicem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był kuzynem rosyjskiego inspektora
b) był znakomitym myśliwym
c) miał własnego konia
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) na strychu
c) w stodole
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) urodził się Andrzej Radek
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) inspektor
c) "kapuś"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w zaborze austriackim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Tagi: