Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Sztettera
d) Ozierskiego
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) wystąpienie Zygiera
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał incognito
c) wydał pod pseudonimem
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) kupca
c) fornala
d) szynkarza
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) rewidowano mu tornister
c) bito go
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przyznał mu podwyżkę
c) przeniósł go do innej placówki
d) zwolnił go
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ponownie ochrzczony
c) ortodoksyjnym katolikiem
d) ateistą
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie


Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) inspektor Zabielskij
c) gubernator
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Joaśka
c) Anusia
d) Małgośka
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) siedem lat
c) dziewięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) przechodzi metamorfozę
c) dojrzewa do patriotyzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Wigwizdowie
c) na Barakowej
d) na Wiejskiej
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) paniczem
c) szlachcicem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) oczytanie
c) kulturę osobistę
d) patriotyzm
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 6
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Wielką Improwizację
c) Redutę Ordona
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie


Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Ciekoty
c) Komary
d) Udary
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) nieśmiałości
c) ogłady
d) samodzielności
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) pucybuta
c) woźnicy
d) parobka
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) przezywano tak Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) na kawę
c) w konkury do jej córek
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) w stodole
c) u myśliwego Nogi
d) na strychu
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stancja
b) koza
c) klasa wstępna
d) stołówka
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) niespełnionej historii
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) korepetytorem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 1 osoby
c) z 4 osób
d) z 2 osób
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednowątkowy bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) w USA
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) arytmetyki
c) łaciny
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem rosyjskim
b) z algebrą
c) z językiem polskim
d) z łaciną
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Krakowa
c) do Wilna
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) spoista
c) cykliczna
d) niespójna
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wybawiciel
c) Zbawiciel
d) Wskrzesiciel
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) namowy kolegów
c) recytacji Zygiera
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) bieda na wsi
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) matkę
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) krytykę rusyfikacji
c) głoszenie po polsku kazań
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) wejście do szkoły
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Wiatr od morza
c) Syzyfowe prace
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Kielcach
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) dyrektor szkoły
c) dyrektor - inspektor
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) ojciec
c) ksiądz
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) grabarzem
b) kancelistą
c) pocztowcem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) Zielonych Świątek
c) choroby
d) urodzin
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) ugodowego stronnictwa literatów
b) dogmatyków
c) "pomidorowców"
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na judaizm
c) na luteranizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Kalisz
c) Radom
d) Kielce
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) lekarzem wojskowym
c) komendantem policji
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "starszy"
c) "kapuś"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) prośba Zabielskiego
c) wstawienie się za Radkiem
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) pomocnika Mieszoczkina
c) inspektora Majewskiego
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Szkoły Początkowej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 24 ruble
c) 20 złotych
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) bezowocna
c) daremna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Sową
c) Wroną
d) Żabą
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) bogaty
c) zróżnicowany
d) schematyczny
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Maryli i Władziowi
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) dokumentu
c) eseju
d) reportażu
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 10
c) 6
d) 9
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) naprawiał ludziom obuwie
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) kłótni z profesorem
c) obrazy nauczyciela
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) chciał bronić honoru polskiego
c) wychowywał się w klasztorze
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Owczarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Tagi: