Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem policji
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) korepetytora
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) profesor
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) daremna
c) bezowocna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) polski hymn
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) matkę
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) dziecięcej opowieści
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Andrzejowi Radkowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Ozierskiego
b) Wiechowskiego
c) Sztettera
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał bronić honoru polskiego
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie


Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Ciekoty
c) Komary
d) Psary
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) ojciec
c) ksiądz
d) matka
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) codziennie zamykano go w kozie
c) bito go
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Małgośka
d) Anusia
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) jednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) przechodzi metamorfozę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Kalisz
c) Radom
d) Krosno
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) w USA
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Szkoły Początkowej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) patriotyzmu
c) bójki
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kapuś"
b) inspektor
c) "starszy"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) kulturę osobistę
c) patriotyzm
d) oczytanie
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) spoista
c) niespójna
d) cykliczna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) choroby
c) urodzin
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) pomocnik klasowych gospodarzy
c) gubernator
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) niejednolity
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) prawosławnym
d) ateistą
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) sześć lat
c) siedem lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) w stodole
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Kaliszu
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) na kawę
c) w konkury do jej córek
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) złym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) samodzielności
b) ogłady
c) poczucia humoru
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 10
c) w 6
d) w 8
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) prośba Zabielskiego
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Majewskiego
b) pomocnika Mieszoczkina
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Kawką
c) Żabą
d) Wroną
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Pokrzepiciel
c) Wybawiciel
d) Wskrzesiciel
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Polakom
c) Żydom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z językiem polskim
c) z językiem rosyjskim
d) z algebrą
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) administratora
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przeniósł go do innej placówki
c) przyznał mu podwyżkę
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) krytykę rusyfikacji
c) niechęć do Rosjan
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) dyrektor szkoły
c) dyrektor - inspektor
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) koza
c) stołówka
d) stancja
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Barakowej
c) na Zatorzu
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) ugodowego stronnictwa literatów
b) dogmatyków
c) "pomidorowców"
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) bramę cmentarną
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) opluwaniem nauczycieli
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał incognito
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 6
c) 10
d) 12
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) rusyfikacja
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) namowy kolegów
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 2 osób
c) z 4 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 12 rubli
c) 18 kopiejek
d) 20 złotych
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) szlachcicem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) burżujem
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Do Matki Polki
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) leśnikiem
c) grabarzem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na judaizm
c) na kalwinizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się 4 razy w tygodniu
c) odbywały się w porannych godzinach
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) Anna zaczęła studia
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Wilna
c) do Krakowa
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) reportażu
c) sprawozdania
d) dokumentu
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) arytmetyki
c) języka polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) kupca
c) fornala
d) szynkarza
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Maryli i Władziowi
c) Mici i Stasiowi
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) mowa karczmarki
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) miał własnego konia
c) był znakomitym myśliwym
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Tagi: