Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Zbawiciel
c) Wybawiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) recytacji Zygiera
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) naprawiał ludziom obuwie
c) miał własnego konia
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uczniem 7 klasy
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) urodził się Andrzej Radek
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) niespójna
b) cykliczna
c) rozwlekła
d) spoista
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) wykształcenie
c) oczytanie
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie


Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 6
c) 10
d) 9
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Do Matki Polki
c) Redutę Ordona
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) sprawozdania
c) dokumentu
d) reportażu
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) zarządca majątku
c) dyrektor - inspektor
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) bito go
c) wyśmiewano się z niego
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dojrzewa do patriotyzmu
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) patriotyzmu
c) kłótni z profesorem
d) bójki
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przeniósł go do innej placówki
c) przyznał mu podwyżkę
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał pod pseudonimem
c) wydał incognito
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Joaśka
c) Anusia
d) Małgośka
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) pomocnika Mieszoczkina
c) inspektora Zabielskiego
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem policji
c) komendantem straży
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) Stogowski dostał lepszą pracę
c) Anna zaczęła studia
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Krakowie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) młodzieńczego pamiętnika
c) niespełnionej historii
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) przezywano tak Żeromskiego
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocna
d) bezsensowna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Bożego Narodzenia
c) urodzin
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) nauczyciel
c) ksiądz
d) ojciec
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) pomocnik klasowych gospodarzy
c) gubernator
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) ugodowego stronnictwa literatów
b) partii wolno-próżniackiej
c) dogmatyków
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Wilna
c) do Krakowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Kielcach
c) w Ciekotach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Ciekoty
c) Psary
d) Komary
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) korepetytor
d) profesor
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) języka rosyjskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "kapuś"
c) inspektor
d) "starszy"
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) wspominać czasy powstania
c) w konkury do jej córek
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) recytacja Zygiera
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem polskim
c) z językiem rosyjskim
d) z łaciną
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) praca u podstaw
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) bramę cmentarną
c) wejście do szkoły
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Szkoły Początkowej
c) Szkoły Głównej
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) wystąpienie Zygiera
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Żabą
b) Wroną
c) Sową
d) Kawką
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) siedem lat
c) sześć lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) paniczem
c) burżujem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) woźnicy
c) korepetytora
d) parobka
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 3 osób
c) z 1 osoby
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) w USA
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) ponownie ochrzczony
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) koza
c) stołówka
d) stancja
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 6
c) w 12
d) w 8
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Syzyfowe prace
c) Przedwiośnie
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Maryli i Władziowi
c) Stasiowi i Maryli
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Ozierskiego
b) Wiechowskiego
c) Majewskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w stodole
b) na strychu
c) u myśliwego Nogi
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 24 ruble
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się w porannych godzinach
b) prowadził profesor Szretter
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) niejednolity
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) szynkarza
c) kupca
d) handlarza
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) ogłady
c) samodzielności
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze pruskim
d) w zaborze rosyjskim
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) złym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał bronić honoru polskiego
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) grabarzem
c) leśnikiem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Radom
b) Kalisz
c) Kielce
d) Krosno
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) niechęć do Rosjan
c) głoszenie po polsku kazań
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Wigwizdowie
c) na Wiejskiej
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) polski hymn
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) matkę
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: