strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/syp/ ----------------
 Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) grabarzem
b) kancelistą
c) pocztowcem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był kuzynem rosyjskiego inspektora
b) miał własnego konia
c) naprawiał ludziom obuwie
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Ochronki
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) kłótni z profesorem
c) bójki
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) Anna zaczęła studia
c) z powodu wybuchu wojny
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na luteranizm
c) na anglikanizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) stancja
c) koza
d) stołówka
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) nauczyciel
c) zarządca majątku
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 3 osób
c) z 2 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie


Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem rosyjskim
b) z językiem polskim
c) z łaciną
d) z algebrą
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) dokumentu
c) reportażu
d) eseju
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 12
c) 9
d) 10
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 12
c) w 8
d) w 6
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) praca u podstaw
c) rusyfikacja
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) przechodzi metamorfozę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 18 kopiejek
c) 20 złotych
d) 12 rubli
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) wystąpienie Zygiera
c) mowa karczmarki
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) ateistą
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał incognito
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) korepetytora
c) parobka
d) pucybuta
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) nauczyciela
c) administratora
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) urodzin
c) choroby
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uczniem 7 klasy
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze austriackim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) wykształcenie
c) patriotyzm
d) oczytanie
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) urodził się Andrzej Radek
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) języka rosyjskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) odbywały się w porannych godzinach
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Wiatr od morza
c) Przedwiośnie
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) ksiądz
c) nauczyciel
d) matka
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) fornala
c) szynkarza
d) kupca
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Mici i Stasiowi
c) Władziowi i Mici
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) na kawę
c) kontrolować uczniów
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) polski hymn
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) cykliczna
c) niespójna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) partii wolno-próżniackiej
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Sową
c) Żabą
d) Kawką
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) inspektor Zabielskij
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) Majewski
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) niespełnionej historii
c) młodzieńczego pamiętnika
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) daremna
c) bezowocna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednolity bieg
b) dwutorowy bieg
c) niejednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dorastaniu
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) inspektora Majewskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) prośba Zabielskiego
c) recytacja Zygiera
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Kielcach
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) wejście do szkoły
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Ozierskiego
b) Majewskiego
c) Wiechowskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) korepetytor
c) urzędnik państwowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) samodzielności
c) poczucia humoru
d) ogłady
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) zróżnicowany
c) niejednolity
d) schematyczny
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kapuś"
b) inspektor
c) "kacyk"
d) "starszy"
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w stodole
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) na strychu
d) u myśliwego Nogi
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Komary
c) Udary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) siedem lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) namowy kolegów
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) przeniósł go do innej placówki
c) awansował go
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) codziennie zamykano go w kozie
c) wyśmiewano się z niego
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) komendantem straży
c) carskim agentem
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Kielce
c) Radom
d) Kalisz
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Anusia
b) Joaśka
c) Małgośka
d) Kaśka
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) u progu kariery
c) w USA
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) niechęć do Rosjan
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Barakowej
c) na Wiejskiej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Rosjanom
c) Niemcom
d) Polakom
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) pochodził z katolickiej rodziny
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Do Matki Polki
c) Redutę Ordona
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) burżujem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) szlachcicem
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Warszawy
c) do Krakowa
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: