Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) pomocnik klasowych gospodarzy
b) gubernator
c) Majewski
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) "pomidorowców"
c) partii wolno-próżniackiej
d) ugodowego stronnictwa literatów
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) lekarzem wojskowym
c) carskim agentem
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Szkoły Początkowej
d) Ochronki
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) ateistą
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał incognito
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Sztettera
c) Wiechowskiego
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) rusyfikacja
d) bieda na wsi
Rozwiązanie


Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem rosyjskim
c) z łaciną
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze rosyjskim
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) przezywano tak Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) odbywały się w porannych godzinach
c) prowadził profesor Szretter
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) w USA
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) bezowocna
c) daremna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) burżujem
c) szlachcicem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) dokumentu
c) eseju
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Kielce
c) Kalisz
d) Radom
Rozwiązanie


Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) choroby
c) urodzin
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
b) uczniem 7 klasy
c) korepetytorem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) urodził się Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Syzyfowe prace
c) Wiatr od morza
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) ksiądz
c) nauczyciel
d) matka
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Maryli i Władziowi
c) Stasiowi i Maryli
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) wejście do szkoły
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) udział ojca w powstaniu styczniowym
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) matkę
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) pucybuta
c) woźnicy
d) parobka
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Wielką Improwizację
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Wigwizdowie
c) na Wiejskiej
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) spoista
c) cykliczna
d) niespójna
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) inspektor
c) "kapuś"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) recytacja Zygiera
c) wstawienie się za Radkiem
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Joaśka
c) Anusia
d) Kaśka
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) był znakomitym myśliwym
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 12
c) 9
d) 6
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Ciekoty
c) Udary
d) Psary
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) fornala
c) szynkarza
d) kupca
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) dziecięcej opowieści
c) niespełnionej historii
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) złym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) języka rosyjskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) grabarzem
c) kancelistą
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) bójki
c) obrazy nauczyciela
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 12 rubli
c) 18 kopiejek
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) przechodzi metamorfozę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) stancja
c) koza
d) stołówka
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) administratora
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) wykształcenie
c) oczytanie
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Lwowa
c) do Warszawy
d) do Wilna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) siedem lat
c) dziewięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) bito go
c) rewidowano mu tornister
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) jednowątkowy bieg
c) jednolity bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Żydom
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) u myśliwego Nogi
d) w stodole
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Żabą
c) Kawką
d) Wroną
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Wybawiciel
c) Pokrzepiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) wystąpienie Zygiera
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) schematyczny
c) niejednolity
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) poezji i literatury epoki Mickiewicza
b) namowy kolegów
c) recytacji Zygiera
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) kontrolować uczniów
c) w konkury do jej córek
d) na kawę
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na anglikanizm
c) na kalwinizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 12
c) w 6
d) w 8
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 2 osób
c) z 4 osób
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) bezowocnością rusyfikacji
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) samodzielności
b) ogłady
c) poczucia humoru
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) niechęć do Rosjan
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Kielcach
d) Krakowie
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor szkoły
c) zarządca majątku
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

Tagi: