Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) prośba Zabielskiego
c) wstawienie się za Radkiem
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) choroby
c) Zielonych Świątek
d) urodzin
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) urodził się Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) siedem lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) matkę
c) polski hymn
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) poczucia humoru
c) nieśmiałości
d) samodzielności
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) strzelaniem z pistoletu
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 1 osoby
c) z 2 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie


Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor - inspektor
c) dyrektor szkoły
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) patriotyzm
c) oczytanie
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał incognito
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) stancja
c) stołówka
d) koza
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) niespójna
c) spoista
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) schematyczny
c) niejednolity
d) bogaty
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Warszawy
c) do Krakowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Początkowej
c) Ochronki
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) dwutorowy bieg
c) jednolity bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Żydom
d) Rosjanom
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Komary
c) Udary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 24 ruble
c) 18 kopiejek
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) inspektor Zabielskij
c) Majewski
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) prowadził profesor Szretter
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) krytykę rusyfikacji
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 9
c) 6
d) 12
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Redutę Ordona
c) Do Matki Polki
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Andrzejowi Radkowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Anna zaczęła studia
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) mowa karczmarki
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) inspektora Majewskiego
c) inspektora Zabielskiego
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) w konkury do jej córek
b) wspominać czasy powstania
c) na kawę
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) administratora
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w zaborze pruskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) bezowocnością rusyfikacji
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Warszawie
b) Kielcach
c) Kaliszu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) leśnikiem
c) kancelistą
d) grabarzem
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) będąc uznanym i cenionym pisarzem
b) u progu kariery
c) w USA
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) korepetytorem
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) eseju
c) dokumentu
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Wybawiciel
c) Zbawiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) przezywano tak Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) rewidowano mu tornister
c) bito go
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Stasiowi i Maryli
c) Mici i Stasiowi
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) bieda na wsi
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem straży
c) komendantem policji
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) wejście do szkoły
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) awansował go
c) przyznał mu podwyżkę
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Sztettera
c) Majewskiego
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Joaśka
c) Kaśka
d) Anusia
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) nauczyciel
c) ojciec
d) ksiądz
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) wychowywał się w klasztorze
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) niespełnionej historii
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) złym uczniem
c) dobrym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) dojrzewa do patriotyzmu
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem rosyjskim
b) z łaciną
c) z językiem polskim
d) z algebrą
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) namowy kolegów
c) recytacji Zygiera
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Radom
c) Krosno
d) Kalisz
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) kupca
c) szynkarza
d) fornala
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) prawosławnym
d) ateistą
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Żabą
c) Wroną
d) Kawką
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) na strychu
c) u myśliwego Nogi
d) w stodole
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Barakowej
c) na Wiejskiej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) korepetytora
c) parobka
d) pucybuta
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) partii wolno-próżniackiej
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) łaciny
c) języka polskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) patriotyzmu
c) bójki
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Przedwiośnie
c) Syzyfowe prace
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) daremna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezsensowna
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 6
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) szlachetnym młodzieńcem
c) szlachcicem
d) burżujem
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) "kacyk"
c) inspektor
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) profesor
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: