Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Psary
c) Ciekoty
d) Komary
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał incognito
c) wydał pod pseudonimem
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) jednolity bieg
c) jednowątkowy bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Zbawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) zarządca majątku
c) dyrektor szkoły
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) korepetytorem
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na luteranizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezsensowna
c) daremna
d) bezowocna
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stancja
c) klasa wstępna
d) stołówka
Rozwiązanie


Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) poczucia humoru
c) samodzielności
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) w stodole
c) na strychu
d) u myśliwego Nogi
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) przyznał mu podwyżkę
c) awansował go
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Wigwizdowie
c) na Barakowej
d) na Wiejskiej
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) przechodzi metamorfozę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) będąc uznanym i cenionym pisarzem
b) w USA
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) młodzieńczego pamiętnika
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Warszawy
c) do Krakowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) bito go
c) codziennie zamykano go w kozie
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Psarach
Rozwiązanie


Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) krytykę rusyfikacji
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) fornala
c) szynkarza
d) kupca
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) ksiądz
c) nauczyciel
d) ojciec
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Rosjanom
c) Polakom
d) Żydom
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) burżujem
c) szlachcicem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) eseju
c) dokumentu
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Radom
c) Kalisz
d) Kielce
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) ponownie ochrzczony
c) prawosławnym
d) ateistą
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) urodził się Andrzej Radek
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) kłótni z profesorem
c) bójki
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) opluwaniem nauczycieli
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) z powodu wybuchu wojny
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 8
c) w 12
d) w 10
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z algebrą
c) z językiem rosyjskim
d) z łaciną
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) ugodowego stronnictwa literatów
b) partii wolno-próżniackiej
c) "pomidorowców"
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) gubernator
c) inspektor Zabielskij
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze austriackim
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Początkowej
c) Szkoły Głównej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) dobrym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) wystąpienie Zygiera
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) schematyczny
c) bogaty
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Joaśka
c) Anusia
d) Kaśka
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) bramę cmentarną
c) wejście do szkoły
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) kulturę osobistę
c) oczytanie
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) matkę
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) przezywano tak Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) odbywały się w porannych godzinach
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) miał własnego konia
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 10
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 20 złotych
c) 12 rubli
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) inspektora Zabielskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Dzieje grzechu
c) Przedwiośnie
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) grabarzem
c) leśnikiem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) urzędnik państwowy
d) profesor
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Maryli i Władziowi
c) Mici i Stasiowi
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) administratora
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) bieda na wsi
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) rozwlekła
c) cykliczna
d) niespójna
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Do Matki Polki
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) "kapuś"
c) inspektor
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) komendantem straży
c) lekarzem wojskowym
d) carskim agentem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) siedem lat
c) sześć lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Wiechowskiego
c) Ozierskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) kontrolować uczniów
c) na kawę
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) pucybuta
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 3 osób
c) z 1 osoby
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) urodzin
c) choroby
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) języka polskiego
c) języka rosyjskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) namowy kolegów
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) wstawienie się za Radkiem
c) prośba Zabielskiego
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Żabą
b) Wroną
c) Sową
d) Kawką
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Tagi: