Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Mici i Stasiowi
c) Władziowi i Mici
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) burżujem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) paniczem
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) rusyfikacja
c) bieda na wsi
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) przezywano tak Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) profesor
c) korepetytor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 6
c) w 8
d) w 12
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) mowa karczmarki
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na judaizm
c) na kalwinizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie


Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Anusia
b) Joaśka
c) Małgośka
d) Kaśka
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) kupca
c) handlarza
d) szynkarza
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) grabarzem
c) kancelistą
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) pomocnik klasowych gospodarzy
b) inspektor Zabielskij
c) gubernator
d) Majewski
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) przechodzi metamorfozę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Bożego Narodzenia
c) Zielonych Świątek
d) urodzin
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Głównej
c) Szkoły Początkowej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Żabą
c) Wroną
d) Kawką
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Kielcach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie


Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Kalisz
c) Kielce
d) Radom
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "starszy"
c) "kapuś"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) arytmetyki
c) języka rosyjskiego
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) zwolnił go
c) przyznał mu podwyżkę
d) awansował go
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) wstawienie się za Radkiem
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednolity bieg
b) jednowątkowy bieg
c) dwutorowy bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) wyśmiewano się z niego
c) rewidowano mu tornister
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Anna zaczęła studia
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) schematyczny
c) bogaty
d) niejednolity
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Udary
c) Psary
d) Komary
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) poczucia humoru
c) ogłady
d) samodzielności
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) w konkury do jej córek
c) wspominać czasy powstania
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 6
c) 10
d) 12
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) wychowywał się w klasztorze
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) dogmatyków
c) "pomidorowców"
d) ugodowego stronnictwa literatów
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) komendantem policji
c) carskim agentem
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Andrzejowi Radkowi
b) Romciowi Gumowiczowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) niespójna
c) rozwlekła
d) spoista
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) dokumentu
c) eseju
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) dobrym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) pomocnika Mieszoczkina
c) inspektora Majewskiego
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) siedem lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ateistą
c) ponownie ochrzczony
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) głoszenie po polsku kazań
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) wydał pod pseudonimem
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) młodzieńczego pamiętnika
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) odbywały się w porannych godzinach
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w zaborze austriackim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze rosyjskim
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stancja
b) stołówka
c) klasa wstępna
d) koza
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) miłości do "Biruty"
c) namowy kolegów
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
b) urodził się Andrzej Radek
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 2 osób
c) z 1 osoby
d) z 3 osób
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Żydom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Lwowa
c) do Krakowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) nauczyciela
c) administratora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść o dorastaniu
c) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) matka
c) nauczyciel
d) ksiądz
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) w stodole
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Sztettera
c) Wiechowskiego
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) pucybuta
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 12 rubli
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
b) korepetytorem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) naprawiał ludziom obuwie
c) miał własnego konia
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Redutę Ordona
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Wiejskiej
c) na Zatorzu
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z łaciną
c) z algebrą
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) bramę cmentarną
c) wejście do szkoły
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocna
d) daremna
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Pokrzepiciel
c) Zbawiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) dyrektor szkoły
c) zarządca majątku
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) kłótni z profesorem
c) bójki
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) wykształcenie
c) oczytanie
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) matkę
Rozwiązanie

Tagi: