Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) patriotyzmu
c) kłótni z profesorem
d) bójki
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał incognito
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Anusia
b) Małgośka
c) Kaśka
d) Joaśka
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) parobka
c) korepetytora
d) pucybuta
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) polski hymn
c) matkę
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) burżujem
c) szlachcicem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Wielką Improwizację
c) Do Matki Polki
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Kawką
c) Wroną
d) Żabą
Rozwiązanie


Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Przedwiośnie
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) złym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) inspektora Majewskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) namowy kolegów
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) ponownie ochrzczony
d) ateistą
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był znakomitym myśliwym
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) arytmetyki
c) języka polskiego
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) praca u podstaw
c) rusyfikacja
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w stodole
b) na strychu
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) u myśliwego Nogi
Rozwiązanie


Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po ukończeniu trzeciej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) dokumentu
b) sprawozdania
c) eseju
d) reportażu
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) wystąpienie Zygiera
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 12 rubli
c) 24 ruble
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) profesor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) carskim agentem
c) komendantem straży
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Maryli i Władziowi
c) Stasiowi i Maryli
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) pomocnik klasowych gospodarzy
c) inspektor Zabielskij
d) gubernator
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) samodzielności
c) ogłady
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) niechęć do Rosjan
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) w konkury do jej córek
c) na kawę
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Warszawy
c) do Wilna
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) nauczyciel
c) zarządca majątku
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) schematyczny
c) niejednolity
d) bogaty
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) będąc uznanym i cenionym pisarzem
b) w USA
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Kielcach
d) Krakowie
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wybawiciel
c) Pokrzepiciel
d) Wskrzesiciel
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Wiechowskiego
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) wejście do szkoły
c) bramę cmentarną
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 9
c) 10
d) 12
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) rewidowano mu tornister
c) codziennie zamykano go w kozie
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) niespełnionej historii
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "kapuś"
c) inspektor
d) "starszy"
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) niespójna
b) spoista
c) rozwlekła
d) cykliczna
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Komary
c) Udary
d) Psary
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) pocztowcem
c) grabarzem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) siedem lat
c) dziewięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) oczytanie
c) wykształcenie
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) daremna
c) bezowocna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) recytacja Zygiera
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Radom
b) Kielce
c) Kalisz
d) Krosno
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) przeniósł go do innej placówki
c) zwolnił go
d) awansował go
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 2 osób
c) z 3 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Ochronki
c) Szkoły Głównej
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w zaborze pruskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) fornala
c) szynkarza
d) handlarza
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednowątkowy bieg
c) jednolity bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Niemcom
c) Polakom
d) Żydom
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) ugodowego stronnictwa literatów
b) partii wolno-próżniackiej
c) "pomidorowców"
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) urodzin
b) Zielonych Świątek
c) choroby
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) korepetytorem
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 6
c) w 10
d) w 12
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) ojciec
c) matka
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) prowadził profesor Szretter
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z językiem rosyjskim
c) z językiem polskim
d) z algebrą
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stancja
c) klasa wstępna
d) stołówka
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Wiejskiej
c) na Barakowej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) administratora
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Tagi: