Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) w konkury do jej córek
b) wspominać czasy powstania
c) na kawę
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) miał własnego konia
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Niemcom
c) Polakom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) bito go
c) codziennie zamykano go w kozie
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) dziecięcej opowieści
c) młodzieńczego pamiętnika
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 10
c) 6
d) 9
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Bożego Narodzenia
c) urodzin
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Anna zaczęła studia
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie


Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) grabarzem
b) kancelistą
c) leśnikiem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) dobrym uczniem
c) złym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) zarządca majątku
c) dyrektor - inspektor
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) wydał incognito
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) prawosławnym
c) ateistą
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) języka rosyjskiego
c) arytmetyki
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) urzędnik państwowy
c) profesor
d) lokaj
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) zróżnicowany
c) schematyczny
d) bogaty
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) w USA
c) u progu kariery
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie


Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Kielce
c) Radom
d) Krosno
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) korepetytorem
c) uczniem 7 klasy
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) strzelaniem z pistoletu
d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) ksiądz
c) ojciec
d) matka
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Ozierskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) bieda na wsi
c) praca u podstaw
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Ciekoty
c) Komary
d) Udary
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Wiejskiej
c) na Wigwizdowie
d) na Barakowej
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 18 kopiejek
c) 12 rubli
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) partii wolno-próżniackiej
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) gubernator
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) Majewski
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) komendantem straży
c) carskim agentem
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) niespójna
b) spoista
c) rozwlekła
d) cykliczna
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) bibliotekarza
c) wykładowcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Wskrzesiciel
c) Zbawiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) recytacja Zygiera
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Władziowi i Mici
c) Stasiowi i Maryli
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na judaizm
c) na luteranizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Ciekotach
c) w Kielcach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) szynkarza
c) fornala
d) kupca
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) wykształcenie
c) patriotyzm
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) siedem lat
c) osiem lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) koza
c) stancja
d) stołówka
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) nieśmiałości
c) samodzielności
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) inspektora Majewskiego
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Ochronki
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Żabą
c) Kawką
d) Sową
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) namowy kolegów
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) daremna
c) bezsensowna
d) bezowocna
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) krytykę rusyfikacji
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) wejście do szkoły
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z językiem rosyjskim
c) z językiem polskim
d) z algebrą
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) przezywano tak Żeromskiego
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) dwutorowy bieg
c) jednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) szlachcicem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) paniczem
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przyznał mu podwyżkę
c) przeniósł go do innej placówki
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) woźnicy
c) pucybuta
d) korepetytora
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Wilna
c) do Warszawy
d) do Krakowa
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 10
c) w 12
d) w 6
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) inspektor
c) "kapuś"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) wystąpienie Zygiera
c) mowa karczmarki
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) matkę
d) polski hymn
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 1 osoby
c) z 2 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Joaśka
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dojrzewa do patriotyzmu
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) pochodził z katolickiej rodziny
b) chciał bronić honoru polskiego
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Do Matki Polki
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Kaliszu
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) sprawozdania
c) dokumentu
d) eseju
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) w stodole
c) u myśliwego Nogi
d) na strychu
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) obrazy nauczyciela
c) bójki
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Tagi: