Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Małgośka
c) Anusia
d) Kaśka
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) ksiądz
c) ojciec
d) nauczyciel
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Ozierskiego
b) Sztettera
c) Wiechowskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) szlachetnym młodzieńcem
c) paniczem
d) burżujem
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) mowa karczmarki
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Psary
c) Udary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednolity bieg
b) dwutorowy bieg
c) jednowątkowy bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był znakomitym myśliwym
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) grabarzem
c) pocztowcem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) zarządca majątku
c) nauczyciel
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie


Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) kontrolować uczniów
c) wspominać czasy powstania
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) arytmetyki
c) języka polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) bezowocnością rusyfikacji
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) niechęć do Rosjan
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) spoista
c) rozwlekła
d) niespójna
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) patriotyzmu
c) obrazy nauczyciela
d) bójki
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Kielce
c) Krosno
d) Radom
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie


Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "starszy"
c) "kapuś"
d) inspektor
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się w porannych godzinach
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Niemcom
c) Polakom
d) Żydom
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) stancja
c) klasa wstępna
d) koza
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Szkoły Głównej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał incognito
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) dogmatyków
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) schematyczny
b) zróżnicowany
c) niejednolity
d) bogaty
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) pamiętnika okresu dojrzewania
b) dziecięcej opowieści
c) niespełnionej historii
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) dokumentu
c) reportażu
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) sześć lat
c) osiem lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) rewidowano mu tornister
c) bito go
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) uczniem 7 klasy
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na kalwinizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) polski hymn
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) gubernator
c) Majewski
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dojrzewa do patriotyzmu
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Wiejskiej
c) na Zatorzu
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) przyznał mu podwyżkę
c) awansował go
d) przeniósł go do innej placówki
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) carskim agentem
c) komendantem straży
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) szynkarza
c) kupca
d) handlarza
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Wielką Improwizację
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dorastaniu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Andrzejowi Radkowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) Bożego Narodzenia
c) urodzin
d) choroby
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) nieśmiałości
c) samodzielności
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) parobka
c) korepetytora
d) woźnicy
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) inspektora Majewskiego
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) administratora
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) kulturę osobistę
c) patriotyzm
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) korepetytor
c) urzędnik państwowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) namowy kolegów
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Kielcach
d) Kaliszu
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) urodził się Andrzej Radek
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem polskim
c) z językiem rosyjskim
d) z łaciną
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 3 osób
c) z 2 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 20 złotych
c) 18 kopiejek
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 10
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wskrzesiciel
c) Wybawiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) recytacja Zygiera
c) prośba Zabielskiego
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) opluwaniem nauczycieli
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 12
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) rusyfikacja
c) bieda na wsi
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) u myśliwego Nogi
d) w stodole
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) daremna
c) bezowocna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) prawosławnym
c) ateistą
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Maryli i Władziowi
c) Mici i Stasiowi
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Lwowa
c) do Warszawy
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) będąc uznanym i cenionym pisarzem
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) u progu kariery
d) w USA
Rozwiązanie

Tagi: