Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 9
c) 12
d) 6
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Wielką Improwizację
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) w konkury do jej córek
b) na kawę
c) kontrolować uczniów
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) łaciny
c) języka polskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Żabą
c) Kawką
d) Sową
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał incognito
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Kielcach
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Początkowej
c) Szkoły Głównej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) kulturę osobistę
c) wykształcenie
d) patriotyzm
Rozwiązanie


Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) praca u podstaw
c) rusyfikacja
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) młodzieńczego pamiętnika
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) kupca
c) szynkarza
d) fornala
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) nauczyciel
c) zarządca majątku
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) daremna
c) bezsensowna
d) bezowocna
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) ponownie ochrzczony
c) prawosławnym
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) paniczem
c) szlachcicem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie


Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Władziowi i Mici
c) Mici i Stasiowi
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Barakowej
c) na Wigwizdowie
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) krytykę rusyfikacji
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przyznał mu podwyżkę
c) zwolnił go
d) przeniósł go do innej placówki
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) gubernator
c) inspektor Zabielskij
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się w porannych godzinach
b) prowadził profesor Szretter
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Krakowa
c) do Warszawy
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) kancelistą
c) leśnikiem
d) grabarzem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) dziewięć lat
c) osiem lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) miłości do "Biruty"
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) koza
c) stancja
d) stołówka
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) przezywano tak Żeromskiego
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) nieśmiałości
c) samodzielności
d) ogłady
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Udary
c) Psary
d) Komary
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) urodzin
c) choroby
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) strzelaniem z pistoletu
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) inspektora Majewskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Zbawiciel
c) Pokrzepiciel
d) Wskrzesiciel
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 12 rubli
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) rewidowano mu tornister
c) wyśmiewano się z niego
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 6
c) w 8
d) w 12
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
b) urodził się Andrzej Radek
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) komendantem straży
c) lekarzem wojskowym
d) carskim agentem
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) woźnicy
c) parobka
d) pucybuta
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) nauczyciel
c) ksiądz
d) matka
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Małgośka
d) Anusia
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) dobrym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) pochodził z katolickiej rodziny
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) bramę cmentarną
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) inspektor
c) "starszy"
d) "kapuś"
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Syzyfowe prace
c) Wiatr od morza
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) u progu kariery
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) partii wolno-próżniackiej
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) przechodzi metamorfozę
c) dojrzewa do patriotyzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) dokumentu
c) sprawozdania
d) reportażu
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Rosjanom
c) Żydom
d) Polakom
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) prośba Zabielskiego
c) wstawienie się za Radkiem
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) w stodole
d) na strychu
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) niespójna
b) cykliczna
c) rozwlekła
d) spoista
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Ozierskiego
c) Majewskiego
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) polski hymn
c) matkę
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) bójki
c) obrazy nauczyciela
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) dwutorowy bieg
c) niejednolity bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Krosno
c) Kalisz
d) Radom
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z językiem rosyjskim
c) z łaciną
d) z algebrą
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 3 osób
c) z 2 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) zróżnicowany
c) niejednolity
d) schematyczny
Rozwiązanie

Tagi: