Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Radom
c) Krosno
d) Kalisz
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) opluwaniem nauczycieli
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) dobrym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść o dorastaniu
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Sową
c) Kawką
d) Żabą
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) nieśmiałości
c) ogłady
d) samodzielności
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Krakowa
c) do Warszawy
d) do Wilna
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocna
d) bezsensowna
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie


Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) burżujem
c) szlachcicem
d) paniczem
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) bramę cmentarną
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) praca u podstaw
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) jednolity bieg
c) niejednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kapuś"
b) "starszy"
c) inspektor
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Kielcach
c) Warszawie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) siedem lat
b) osiem lat
c) sześć lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) pomocnik klasowych gospodarzy
b) Majewski
c) gubernator
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) recytacji Zygiera
c) miłości do "Biruty"
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie


Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) polski hymn
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) matkę
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) klasa wstępna
d) stancja
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 6
c) 10
d) 9
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) korepetytorem
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był kuzynem rosyjskiego inspektora
b) był znakomitym myśliwym
c) naprawiał ludziom obuwie
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) eseju
c) dokumentu
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze pruskim
d) w zaborze rosyjskim
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Udary
c) Psary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) na kawę
c) w konkury do jej córek
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) nauczyciela
c) administratora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) prośba Zabielskiego
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 4 osób
c) z 3 osób
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) profesor
c) lokaj
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) rozwlekła
c) niespójna
d) cykliczna
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) pamiętnika okresu dojrzewania
b) niespełnionej historii
c) młodzieńczego pamiętnika
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ponownie ochrzczony
c) ateistą
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Ozierskiego
c) Sztettera
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) grabarzem
c) kancelistą
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) fornala
c) szynkarza
d) handlarza
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) kłótni z profesorem
c) bójki
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) zróżnicowany
c) schematyczny
d) bogaty
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Wielką Improwizację
c) Do Matki Polki
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) inspektora Majewskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) wystąpienie Zygiera
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) u progu kariery
c) w USA
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Niemcom
c) Rosjanom
d) Polakom
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) urodził się Andrzej Radek
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z łaciną
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) partii wolno-próżniackiej
c) "pomidorowców"
d) ugodowego stronnictwa literatów
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w stodole
b) u myśliwego Nogi
c) na strychu
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) Anna zaczęła studia
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) komendantem straży
c) carskim agentem
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Władziowi i Mici
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) kulturę osobistę
c) oczytanie
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) dyrektor szkoły
c) nauczyciel
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) urodzin
c) Zielonych Świątek
d) choroby
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na luteranizm
c) na anglikanizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Zatorzu
c) na Barakowej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) arytmetyki
c) języka rosyjskiego
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) korepetytora
c) woźnicy
d) pucybuta
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Joaśka
c) Anusia
d) Kaśka
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 24 ruble
c) 18 kopiejek
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) rewidowano mu tornister
c) wyśmiewano się z niego
d) bito go
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Przedwiośnie
c) Syzyfowe prace
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) przechodzi metamorfozę
c) dojrzewa do patriotyzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Ochronki
c) Szkoły Głównej
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 6
c) w 8
d) w 12
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się w porannych godzinach
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) przyznał mu podwyżkę
c) zwolnił go
d) awansował go
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) matka
c) ojciec
d) ksiądz
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) głoszenie po polsku kazań
c) niechęć do Rosjan
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Tagi: