Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) kontrolować uczniów
c) na kawę
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 12 rubli
c) 24 ruble
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) dobrym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z językiem rosyjskim
c) z językiem polskim
d) z algebrą
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) urodził się Andrzej Radek
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) niespójna
b) rozwlekła
c) cykliczna
d) spoista
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) zwolnił go
c) przyznał mu podwyżkę
d) przeniósł go do innej placówki
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Szkoły Początkowej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Ochronki
Rozwiązanie


Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) korepetytora
c) pucybuta
d) woźnicy
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) dogmatyków
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) w USA
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) prawosławnym
d) ateistą
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w stodole
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) u myśliwego Nogi
d) na strychu
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się w porannych godzinach
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) Zielonych Świątek
c) choroby
d) urodzin
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) był znakomitym myśliwym
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) burżujem
c) szlachcicem
d) paniczem
Rozwiązanie


Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stancja
b) klasa wstępna
c) koza
d) stołówka
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) wykładowcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Żabą
c) Wroną
d) Sową
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) bezowocna
c) daremna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) dziecięcej opowieści
c) niespełnionej historii
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) inspektor Zabielskij
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) Majewski
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor szkoły
c) zarządca majątku
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 9
c) 6
d) 12
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "starszy"
c) "kacyk"
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) przezywano tak Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) wejście do szkoły
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) inspektora Zabielskiego
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) mowa karczmarki
c) wystąpienie Zygiera
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 8
c) w 12
d) w 10
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) handlarza
c) fornala
d) szynkarza
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Ozierskiego
c) Wiechowskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) wydał pod pseudonimem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) krytykę rusyfikacji
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) chciał bronić honoru polskiego
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) dokumentu
c) eseju
d) reportażu
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Radom
c) Kielce
d) Krosno
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Zatorzu
c) na Barakowej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Maryli i Władziowi
c) Stasiowi i Maryli
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Polakom
c) Żydom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) urzędnik państwowy
d) profesor
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Udary
c) Ciekoty
d) Psary
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) recytacja Zygiera
c) prośba Zabielskiego
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Redutę Ordona
c) Do Matki Polki
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 4 osób
c) z 3 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) jednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) ojciec
c) matka
d) ksiądz
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) arytmetyki
c) języka polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) kancelistą
c) leśnikiem
d) grabarzem
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Krakowa
c) do Warszawy
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) korepetytorem
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) kulturę osobistę
c) oczytanie
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) poezji i literatury epoki Mickiewicza
b) namowy kolegów
c) miłości do "Biruty"
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem straży
b) carskim agentem
c) komendantem policji
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) samodzielności
b) ogłady
c) nieśmiałości
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) wyśmiewano się z niego
c) codziennie zamykano go w kozie
d) bito go
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) bieda na wsi
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) dziewięć lat
c) osiem lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) polski hymn
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) przechodzi metamorfozę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Romciowi Gumowiczowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na luteranizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) strzelaniem z pistoletu
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) obrazy nauczyciela
c) bójki
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) zróżnicowany
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Anusia
b) Joaśka
c) Kaśka
d) Małgośka
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze austriackim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Tagi: