Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Joaśka
c) Anusia
d) Kaśka
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) korepetytora
c) parobka
d) pucybuta
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) arytmetyki
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) ksiądz
c) ojciec
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Przedwiośnie
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) korepetytorem
c) uczniem 7 klasy
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Ciekotach
c) w Kielcach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) urodzin
b) Zielonych Świątek
c) Bożego Narodzenia
d) choroby
Rozwiązanie


Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) będąc uznanym i cenionym pisarzem
b) u progu kariery
c) w USA
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 24 ruble
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 4 osób
c) z 1 osoby
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) dobrym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) na kawę
c) w konkury do jej córek
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) dziecięcej opowieści
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) szlachetnym młodzieńcem
c) paniczem
d) szlachcicem
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) niechęć do Rosjan
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie


Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) lekarzem wojskowym
c) komendantem policji
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się w porannych godzinach
c) prowadził profesor Szretter
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) oczytanie
c) kulturę osobistę
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) nauczyciel
c) dyrektor szkoły
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) bramę cmentarną
c) wejście do szkoły
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocna
c) daremna
d) bezsensowna
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Kaliszu
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) recytacja Zygiera
c) wstawienie się za Radkiem
d) prośba Zabielskiego
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Komary
c) Ciekoty
d) Udary
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) niejednolity bieg
c) jednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) kancelistą
c) pocztowcem
d) grabarzem
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) urodził się Andrzej Radek
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Marcinowi Borowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) niejednolity
c) zróżnicowany
d) schematyczny
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 12
c) w 6
d) w 10
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Władziowi i Mici
c) Maryli i Władziowi
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) matkę
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) polski hymn
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Żabą
d) Sową
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze pruskim
c) w zaborze austriackim
d) w zaborze rosyjskim
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) strzelaniem z pistoletu
d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) fornala
c) szynkarza
d) kupca
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Do Matki Polki
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stancja
b) klasa wstępna
c) koza
d) stołówka
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) na strychu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem polskim
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Sztettera
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał incognito
c) wydał pod pseudonimem
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) przezywano tak Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) bójki
c) obrazy nauczyciela
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Krosno
c) Radom
d) Kielce
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Wiejskiej
c) na Barakowej
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Lwowa
c) do Warszawy
d) do Wilna
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) wyśmiewano się z niego
c) codziennie zamykano go w kozie
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "starszy"
c) "kapuś"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) Majewski
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) gubernator
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ateistą
c) prawosławnym
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) cykliczna
c) niespójna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o dorastaniu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) praca u podstaw
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) wykładowcy
c) administratora
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 10
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) samodzielności
c) ogłady
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) namowy kolegów
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) eseju
c) reportażu
d) dokumentu
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Ochronki
c) Szkoły Głównej
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) partii wolno-próżniackiej
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Żydom
c) Polakom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) siedem lat
b) dziewięć lat
c) sześć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) pomocnika Mieszoczkina
c) inspektora Majewskiego
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Tagi: