Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) wspominać czasy powstania
c) kontrolować uczniów
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) wykładowcy
c) administratora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) patriotyzm
c) oczytanie
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Radom
b) Kalisz
c) Kielce
d) Krosno
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Kaliszu
d) Kielcach
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 6
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z łaciną
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Wybawiciel
c) Pokrzepiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Barakowej
c) na Zatorzu
d) na Wiejskiej
Rozwiązanie


Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) siedem lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) samodzielności
c) ogłady
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Bożego Narodzenia
c) urodzin
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) inspektor Zabielskij
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) Majewski
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) "kapuś"
c) inspektor
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) młodzieńczego pamiętnika
c) dziecięcej opowieści
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) niejednolity
c) zróżnicowany
d) schematyczny
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) bieda na wsi
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) uczniem 7 klasy
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 12
c) 9
d) 6
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) na strychu
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) inspektora Zabielskiego
c) inspektora Majewskiego
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 1 osoby
c) z 3 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) dokumentu
c) reportażu
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Ozierskiego
c) Majewskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Do Matki Polki
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) języka rosyjskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) ugodowego stronnictwa literatów
b) "pomidorowców"
c) partii wolno-próżniackiej
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) obrazy nauczyciela
c) patriotyzmu
d) bójki
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Ochronki
c) Szkoły Początkowej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał pod pseudonimem
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) fornala
d) kupca
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) przeniósł go do innej placówki
c) awansował go
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) ojciec
c) matka
d) ksiądz
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 20 złotych
c) 12 rubli
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) bramę cmentarną
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Niemcom
c) Rosjanom
d) Polakom
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Mici i Stasiowi
c) Władziowi i Mici
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się 4 razy w tygodniu
c) odbywały się w porannych godzinach
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Ciekoty
c) Komary
d) Udary
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o dorastaniu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) urodził się Andrzej Radek
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) dyrektor szkoły
c) zarządca majątku
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) chciał bronić honoru polskiego
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) daremna
c) bezsensowna
d) bezowocna
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) udział ojca w powstaniu styczniowym
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) polski hymn
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) urzędnik państwowy
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stołówka
c) klasa wstępna
d) stancja
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) poezji i literatury epoki Mickiewicza
b) namowy kolegów
c) recytacji Zygiera
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) u progu kariery
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Małgośka
c) Kaśka
d) Anusia
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na judaizm
c) na kalwinizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze austriackim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) prawosławnym
c) ponownie ochrzczony
d) ateistą
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był kuzynem rosyjskiego inspektora
b) miał własnego konia
c) był znakomitym myśliwym
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) rewidowano mu tornister
c) codziennie zamykano go w kozie
d) bito go
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) niechęć do Rosjan
c) krytykę rusyfikacji
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) niespójna
c) cykliczna
d) spoista
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) jednolity bieg
c) niejednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) pucybuta
c) woźnicy
d) korepetytora
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Warszawy
c) do Lwowa
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) wystąpienie Zygiera
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) kancelistą
c) grabarzem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) prośba Zabielskiego
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem policji
c) komendantem straży
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Dzieje grzechu
c) Syzyfowe prace
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) szlachetnym młodzieńcem
c) paniczem
d) burżujem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) przechodzi metamorfozę
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocnością rusyfikacji
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Tagi: