Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał bronić honoru polskiego
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) przyznał mu podwyżkę
c) zwolnił go
d) awansował go
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Władziowi i Mici
c) Stasiowi i Maryli
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Ochronki
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) siedem lat
c) dziewięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się 4 razy w tygodniu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w zaborze rosyjskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) leśnikiem
c) grabarzem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na judaizm
c) na anglikanizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie


Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) arytmetyki
c) języka polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Zatorzu
c) na Wiejskiej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) daremna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezsensowna
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Krakowie
c) Kaliszu
d) Warszawie
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) u myśliwego Nogi
d) w stodole
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Dzieje grzechu
c) Wiatr od morza
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) samodzielności
c) ogłady
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) złym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) krytykę rusyfikacji
c) głoszenie po polsku kazań
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie


Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem rosyjskim
c) z łaciną
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Żydom
c) Niemcom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) wspominać czasy powstania
c) na kawę
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) Majewski
c) gubernator
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) wstawienie się za Radkiem
c) prośba Zabielskiego
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) spoista
c) cykliczna
d) niespójna
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 6
c) w 10
d) w 8
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) matka
c) nauczyciel
d) ojciec
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) administratora
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Owczarach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) prawosławnym
c) ateistą
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Udary
c) Psary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Małgośka
c) Anusia
d) Joaśka
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) bójki
c) patriotyzmu
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) urodzin
b) choroby
c) Bożego Narodzenia
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) paniczem
c) burżujem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Pokrzepiciel
c) Wskrzesiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) dziecięcej opowieści
c) niespełnionej historii
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) bito go
c) rewidowano mu tornister
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) fornala
c) szynkarza
d) kupca
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 20 złotych
c) 12 rubli
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) Stogowski dostał lepszą pracę
c) z powodu choroby Stogowskiego
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 1 osoby
c) z 3 osób
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) kulturę osobistę
c) patriotyzm
d) oczytanie
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Kielce
c) Krosno
d) Radom
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Wilna
c) do Warszawy
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 10
c) 6
d) 12
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) niejednolity bieg
c) jednolity bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był znakomitym myśliwym
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) poezji i literatury epoki Mickiewicza
b) recytacji Zygiera
c) namowy kolegów
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) w USA
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Sztettera
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Marcinowi Borowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) dyrektor szkoły
c) zarządca majątku
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) przechodzi metamorfozę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocnością rusyfikacji
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) dogmatyków
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) bieda na wsi
c) praca u podstaw
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem straży
b) lekarzem wojskowym
c) carskim agentem
d) komendantem policji
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) bramę cmentarną
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) eseju
c) sprawozdania
d) dokumentu
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Wielką Improwizację
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) zróżnicowany
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) matkę
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) korepetytorem
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Majewskiego
c) inspektora Zabielskiego
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) parobka
c) korepetytora
d) pucybuta
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) inspektor
c) "kapuś"
d) "starszy"
Rozwiązanie

Tagi: