Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) zróżnicowany
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) języka rosyjskiego
c) arytmetyki
d) łaciny
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) miał własnego konia
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) opluwaniem nauczycieli
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) "pomidorowców"
c) partii wolno-próżniackiej
d) ugodowego stronnictwa literatów
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) wydał incognito
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) niechęć do Rosjan
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Pokrzepiciel
c) Wskrzesiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie


W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) prawosławnym
d) ateistą
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Dzieje grzechu
c) Syzyfowe prace
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) dyrektor - inspektor
c) nauczyciel
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Anna zaczęła studia
b) Stogowski dostał lepszą pracę
c) z powodu wybuchu wojny
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) przeniósł go do innej placówki
c) przyznał mu podwyżkę
d) awansował go
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Krakowa
c) do Warszawy
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) grabarzem
c) kancelistą
d) pocztowcem
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) profesor
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie


Wiktor Alfons Pigwański był:
a) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
b) korepetytorem
c) uczniem 7 klasy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Ochronki
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Komary
c) Udary
d) Psary
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) urodził się Andrzej Radek
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Psarach
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) kulturę osobistę
c) patriotyzm
d) oczytanie
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) dokumentu
b) sprawozdania
c) eseju
d) reportażu
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) nauczyciela
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) komendantem straży
c) carskim agentem
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) fornala
c) szynkarza
d) handlarza
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Wiechowskiego
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) Majewski
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) gubernator
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensowna
d) daremna
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 10
c) 6
d) 9
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Krosno
c) Kalisz
d) Radom
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) stancja
c) koza
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem rosyjskim
c) z łaciną
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) bieda na wsi
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) odbywały się w porannych godzinach
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 12 rubli
b) 20 złotych
c) 24 ruble
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) w konkury do jej córek
b) wspominać czasy powstania
c) na kawę
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) ogłady
c) nieśmiałości
d) samodzielności
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Władziowi i Mici
c) Maryli i Władziowi
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) wychowywał się w klasztorze
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) przechodzi metamorfozę
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) mowa karczmarki
c) wystąpienie Zygiera
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) obrazy nauczyciela
c) bójki
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) niejednolity bieg
c) jednolity bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 8
c) w 10
d) w 12
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 4 osób
c) z 2 osób
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) niespójna
c) rozwlekła
d) spoista
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) siedem lat
b) sześć lat
c) dziewięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Marcinowi Borowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) złym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Sową
c) Wroną
d) Żabą
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) woźnicy
c) pucybuta
d) parobka
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Do Matki Polki
c) Redutę Ordona
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Małgośka
d) Anusia
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) urodzin
c) choroby
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Zatorzu
c) na Barakowej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) recytacja Zygiera
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) wyśmiewano się z niego
c) codziennie zamykano go w kozie
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) szlachcicem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) paniczem
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) namowy kolegów
c) miłości do "Biruty"
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) ksiądz
c) nauczyciel
d) ojciec
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kapuś"
b) "kacyk"
c) "starszy"
d) inspektor
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) polski hymn
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) matkę
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) młodzieńczego pamiętnika
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Tagi: