Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w zaborze rosyjskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) niejednolity bieg
c) jednowątkowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) ksiądz
c) nauczyciel
d) matka
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) kancelistą
c) grabarzem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) wychowywał się w klasztorze
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 20 złotych
c) 12 rubli
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie


Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 1 osoby
c) z 2 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) będąc uznanym i cenionym pisarzem
b) w USA
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Kielcach
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Wiechowskiego
c) Majewskiego
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
b) uczniem 7 klasy
c) korepetytorem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Dzieje grzechu
c) Przedwiośnie
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) naprawiał ludziom obuwie
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) niespójna
c) cykliczna
d) spoista
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) bezowocnością rusyfikacji
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) choroby
c) urodzin
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Barakowej
c) na Wigwizdowie
d) na Wiejskiej
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) głoszenie po polsku kazań
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 12
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) matkę
d) polski hymn
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Do Matki Polki
c) Wielką Improwizację
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) szlachetnym młodzieńcem
c) burżujem
d) szlachcicem
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) bezsensowna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezowocna
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) nauczyciela
c) wykładowcy
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) korepetytora
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) dogmatyków
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) pamiętnika okresu dojrzewania
b) niespełnionej historii
c) młodzieńczego pamiętnika
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Anusia
c) Małgośka
d) Joaśka
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) miłości do "Biruty"
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) bieda na wsi
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) ponownie ochrzczony
c) prawosławnym
d) ateistą
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Krakowa
c) do Wilna
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Ciekoty
c) Psary
d) Udary
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) na kawę
c) kontrolować uczniów
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Krosno
c) Radom
d) Kalisz
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Ochronki
c) Szkoły Początkowej
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) kłótni z profesorem
c) obrazy nauczyciela
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor - inspektor
c) zarządca majątku
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Pokrzepiciel
c) Wskrzesiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) wydał pod pseudonimem
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) inspektora Majewskiego
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) fornala
c) kupca
d) handlarza
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się 4 razy w tygodniu
c) odbywały się w porannych godzinach
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) ogłady
c) poczucia humoru
d) samodzielności
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) sześć lat
c) dziewięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) carskim agentem
c) komendantem straży
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) schematyczny
c) niejednolity
d) bogaty
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w stodole
c) u myśliwego Nogi
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) arytmetyki
c) języka polskiego
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stołówka
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) wystąpienie Zygiera
c) mowa karczmarki
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) dokumentu
b) reportażu
c) eseju
d) sprawozdania
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) opluwaniem nauczycieli
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 9
c) 12
d) 6
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Maryli i Władziowi
c) Stasiowi i Maryli
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "kapuś"
c) inspektor
d) "starszy"
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Żabą
c) Sową
d) Kawką
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) wejście do szkoły
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) bito go
c) codziennie zamykano go w kozie
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) korepetytor
c) profesor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) wykształcenie
c) kulturę osobistę
d) oczytanie
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) prośba Zabielskiego
c) wstawienie się za Radkiem
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) gubernator
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) złym uczniem
c) dobrym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Tagi: