Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) pomocnik klasowych gospodarzy
b) Majewski
c) gubernator
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) przyznał mu podwyżkę
c) awansował go
d) zwolnił go
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) pamiętnika okresu dojrzewania
b) młodzieńczego pamiętnika
c) dziecięcej opowieści
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) partii wolno-próżniackiej
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) u progu kariery
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dorastaniu
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) obrazy nauczyciela
c) bójki
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) bogaty
c) schematyczny
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "kapuś"
c) "starszy"
d) inspektor
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) recytacja Zygiera
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie


Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) komendantem straży
c) komendantem policji
d) carskim agentem
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) u myśliwego Nogi
d) w stodole
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) nauczyciel
c) dyrektor szkoły
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Majewskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) spoista
c) cykliczna
d) niespójna
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) języka polskiego
c) języka rosyjskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 1 osoby
c) z 2 osób
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) patriotyzm
c) kulturę osobistę
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Zielonych Świątek
c) urodzin
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie


Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Małgośka
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Kalisz
c) Krosno
d) Radom
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Do Matki Polki
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) daremna
c) bezowocna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Sową
c) Wroną
d) Żabą
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stancja
b) stołówka
c) klasa wstępna
d) koza
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) korepetytor
d) profesor
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) przezywano tak Żeromskiego
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Ochronki
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Maryli i Władziowi
b) Mici i Stasiowi
c) Stasiowi i Maryli
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) wejście do szkoły
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w zaborze pruskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) kontrolować uczniów
c) wspominać czasy powstania
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednowątkowy bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem rosyjskim
c) z łaciną
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Dzieje grzechu
c) Syzyfowe prace
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był kuzynem rosyjskiego inspektora
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był znakomitym myśliwym
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 10
c) 12
d) 9
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) ksiądz
c) nauczyciel
d) ojciec
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) szlachcicem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) burżujem
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) sprawozdania
c) reportażu
d) dokumentu
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Żydom
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się w porannych godzinach
b) prowadził profesor Szretter
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) namowy kolegów
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) wyśmiewano się z niego
c) bito go
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 12 rubli
b) 18 kopiejek
c) 20 złotych
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) administratora
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) złym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Psary
c) Komary
d) Udary
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Krakowa
c) do Warszawy
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Sztettera
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) krytykę rusyfikacji
c) głoszenie po polsku kazań
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) udział ojca w powstaniu styczniowym
c) polski hymn
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 10
c) w 6
d) w 12
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) korepetytora
c) parobka
d) pucybuta
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Pokrzepiciel
c) Wybawiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) grabarzem
b) kancelistą
c) leśnikiem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) przechodzi metamorfozę
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) dojrzewa do patriotyzmu
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) siedem lat
c) osiem lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) Anna zaczęła studia
c) z powodu wybuchu wojny
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) fornala
c) kupca
d) handlarza
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Wigwizdowie
c) na Wiejskiej
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) wystąpienie Zygiera
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) bieda na wsi
c) rusyfikacja
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) samodzielności
c) ogłady
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) korepetytorem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) ateistą
c) prawosławnym
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał pod pseudonimem
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Tagi: