Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) zarządca majątku
c) nauczyciel
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) złym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) polski hymn
c) matkę
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) nauczyciela
c) administratora
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) bezsensowna
c) bezowocna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Kawką
c) Żabą
d) Wroną
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem polskim
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) recytacji Zygiera
c) miłości do "Biruty"
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Kaliszu
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie


Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) wyśmiewano się z niego
c) bito go
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) niejednolity
c) schematyczny
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) kancelistą
c) grabarzem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) carskim agentem
c) komendantem straży
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Ozierskiego
c) Wiechowskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) Majewski
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) nauczyciel
c) matka
d) ojciec
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kapuś"
b) inspektor
c) "kacyk"
d) "starszy"
Rozwiązanie


Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Małgośka
c) Kaśka
d) Anusia
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 18 kopiejek
c) 12 rubli
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Komary
c) Udary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) awansował go
c) przyznał mu podwyżkę
d) przeniósł go do innej placówki
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) oczytanie
c) patriotyzm
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Warszawy
c) do Krakowa
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) miał własnego konia
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) bieda na wsi
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze austriackim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) języka rosyjskiego
c) łaciny
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) fornala
d) kupca
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) siedem lat
c) sześć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) rozwlekła
c) spoista
d) niespójna
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) mowa karczmarki
d) wystąpienie Zygiera
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) korepetytorem
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) niespełnionej historii
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) wejście do szkoły
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) bójki
c) kłótni z profesorem
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 1 osoby
c) z 3 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) samodzielności
c) nieśmiałości
d) ogłady
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) pucybuta
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) urodził się Andrzej Radek
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Niemcom
c) Rosjanom
d) Żydom
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał pod pseudonimem
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) w stodole
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Maryli i Władziowi
c) Mici i Stasiowi
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 8
c) w 6
d) w 10
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) partii wolno-próżniackiej
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) dogmatyków
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) choroby
c) Zielonych Świątek
d) urodzin
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) Stogowski dostał lepszą pracę
c) z powodu wybuchu wojny
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) jednolity bieg
c) niejednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Wybawiciel
c) Zbawiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) u progu kariery
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) sprawozdania
c) reportażu
d) dokumentu
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) korepetytor
d) profesor
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 12
c) 10
d) 6
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) przechodzi metamorfozę
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) głoszenie po polsku kazań
c) krytykę rusyfikacji
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Szkoły Początkowej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Wielką Improwizację
c) Do Matki Polki
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) prośba Zabielskiego
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) strzelaniem z pistoletu
c) opluwaniem nauczycieli
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Radom
b) Krosno
c) Kalisz
d) Kielce
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ateistą
c) prawosławnym
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) przezywano tak Żeromskiego
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) burżujem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) paniczem
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Wiejskiej
c) na Zatorzu
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się w porannych godzinach
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) na kawę
c) wspominać czasy powstania
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Tagi: