Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) łaciny
c) języka polskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) siedem lat
b) dziewięć lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Wiatr od morza
c) Przedwiośnie
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Anusia
b) Kaśka
c) Joaśka
d) Małgośka
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) "pomidorowców"
d) dogmatyków
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Niemcom
c) Żydom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) cykliczna
c) rozwlekła
d) niespójna
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) rusyfikacja
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) burżujem
c) paniczem
d) szlachcicem
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) bezowocna
c) daremna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po ukończeniu trzeciej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednolity bieg
b) dwutorowy bieg
c) jednowątkowy bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) zróżnicowany
c) niejednolity
d) schematyczny
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze pruskim
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "kapuś"
c) "starszy"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 12
c) w 10
d) w 8
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Udary
c) Komary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) obrazy nauczyciela
c) kłótni z profesorem
d) bójki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) matkę
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) inspektora Majewskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stancja
b) koza
c) klasa wstępna
d) stołówka
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wskrzesiciel
c) Pokrzepiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na luteranizm
c) na kalwinizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) przeniósł go do innej placówki
c) przyznał mu podwyżkę
d) awansował go
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Radom
c) Kalisz
d) Krosno
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) na kawę
c) wspominać czasy powstania
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 3 osób
c) z 1 osoby
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się w porannych godzinach
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) prowadził profesor Szretter
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Anna zaczęła studia
b) z powodu wybuchu wojny
c) z powodu choroby Stogowskiego
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) pochodził z katolickiej rodziny
b) chciał bronić honoru polskiego
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Redutę Ordona
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) kulturę osobistę
c) wykształcenie
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) w USA
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) uczniem 7 klasy
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) bito go
c) rewidowano mu tornister
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) poczucia humoru
c) samodzielności
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w stodole
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) u myśliwego Nogi
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Szkoły Głównej
d) Ochronki
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) profesor
d) lokaj
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) ksiądz
c) matka
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Warszawie
b) Kielcach
c) Kaliszu
d) Krakowie
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) niespełnionej historii
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Psarach
c) w Owczarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) komendantem straży
c) carskim agentem
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) bramę cmentarną
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) dobrym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor - inspektor
c) dyrektor szkoły
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) mowa karczmarki
d) wystąpienie Zygiera
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) miał własnego konia
c) był znakomitym myśliwym
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Władziowi i Mici
c) Mici i Stasiowi
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem rosyjskim
b) z językiem polskim
c) z łaciną
d) z algebrą
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) głoszenie po polsku kazań
c) niechęć do Rosjan
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) kupca
c) handlarza
d) szynkarza
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) wykładowcy
c) administratora
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) kancelistą
c) grabarzem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) parobka
c) korepetytora
d) woźnicy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) urodzin
b) Zielonych Świątek
c) choroby
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Wigwizdowie
c) na Barakowej
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ateistą
c) prawosławnym
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) reportażu
c) dokumentu
d) eseju
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Żabą
c) Sową
d) Wroną
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Sztettera
c) Ozierskiego
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) recytacji Zygiera
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) pomocnik klasowych gospodarzy
c) inspektor Zabielskij
d) gubernator
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) recytacja Zygiera
c) prośba Zabielskiego
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 12
c) 10
d) 6
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 12 rubli
b) 24 ruble
c) 20 złotych
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Lwowa
c) do Krakowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: