Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) nauczyciel
c) zarządca majątku
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Wielką Improwizację
c) Do Matki Polki
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) ogłady
c) samodzielności
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Krakowa
c) do Lwowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocna
d) bezsensowna
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) carskim agentem
c) komendantem straży
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) przechodzi metamorfozę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) dojrzewa do patriotyzmu
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) Bożego Narodzenia
c) choroby
d) urodzin
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocnością rusyfikacji
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie


Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) zwolnił go
c) przeniósł go do innej placówki
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się 4 razy w tygodniu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stołówka
c) klasa wstępna
d) stancja
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) niechęć do Rosjan
c) krytykę rusyfikacji
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) ksiądz
c) nauczyciel
d) matka
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) bramę cmentarną
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) woźnicy
c) parobka
d) pucybuta
Rozwiązanie


Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Sową
c) Żabą
d) Kawką
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dorastaniu
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) korepetytorem
c) uczniem 7 klasy
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 6
c) w 12
d) w 8
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) na strychu
c) w stodole
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) recytacja Zygiera
c) prośba Zabielskiego
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Owczarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) dwutorowy bieg
c) jednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) Majewski
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) gubernator
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 10
c) 9
d) 12
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Władziowi i Mici
c) Mici i Stasiowi
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) strzelaniem z pistoletu
c) opluwaniem nauczycieli
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kapuś"
b) inspektor
c) "starszy"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Psary
c) Udary
d) Komary
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) obrazy nauczyciela
c) kłótni z profesorem
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Radom
c) Krosno
d) Kalisz
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) patriotyzm
c) wykształcenie
d) oczytanie
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) urzędnik państwowy
d) korepetytor
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) recytacji Zygiera
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) szlachcicem
c) paniczem
d) burżujem
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) niespójna
c) rozwlekła
d) cykliczna
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) wydał pod pseudonimem
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) dziecięcej opowieści
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Ochronki
c) Szkoły Początkowej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Anusia
c) Małgośka
d) Kaśka
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 12 rubli
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) Anna zaczęła studia
c) z powodu wybuchu wojny
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem polskim
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) kupca
c) szynkarza
d) fornala
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Kielcach
d) Krakowie
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Barakowej
c) na Zatorzu
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) schematyczny
b) bogaty
c) niejednolity
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) arytmetyki
c) języka rosyjskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
b) urodził się Andrzej Radek
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) matkę
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze austriackim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) praca u podstaw
c) rusyfikacja
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wskrzesiciel
c) Wybawiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Ozierskiego
b) Wiechowskiego
c) Majewskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Romciowi Gumowiczowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) grabarzem
c) kancelistą
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) wyśmiewano się z niego
c) codziennie zamykano go w kozie
d) bito go
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) będąc uznanym i cenionym pisarzem
b) w USA
c) u progu kariery
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) wystąpienie Zygiera
c) mowa karczmarki
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Polakom
c) Niemcom
d) Żydom
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał bronić honoru polskiego
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) dogmatyków
c) "pomidorowców"
d) ugodowego stronnictwa literatów
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Majewskiego
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) prawosławnym
c) ponownie ochrzczony
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) sześć lat
c) siedem lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) dokumentu
c) reportażu
d) eseju
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 2 osób
c) z 1 osoby
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) w konkury do jej córek
c) wspominać czasy powstania
d) na kawę
Rozwiązanie

Tagi: