Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Sową
c) Żabą
d) Wroną
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) schematyczny
c) zróżnicowany
d) bogaty
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604
Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Krosno
c) Radom
d) Kielce
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) nauczyciel
c) matka
d) ojciec
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był znakomitym myśliwym
c) miał własnego konia
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Ciekotach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu wybuchu wojny
c) z powodu choroby Stogowskiego
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) przezywano tak Żeromskiego
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) dogmatyków
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie


W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) wejście do szkoły
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) urodził się Andrzej Radek
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) ponownie ochrzczony
d) ateistą
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) gubernator
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor - inspektor
c) zarządca majątku
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) strzelaniem z pistoletu
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) dokumentu
c) eseju
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) wstawienie się za Radkiem
c) recytacja Zygiera
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610
Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) niespełnionej historii
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wybawiciel
c) Zbawiciel
d) Wskrzesiciel
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) woźnicy
c) parobka
d) pucybuta
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 1 osoby
c) z 4 osób
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w zaborze pruskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) w konkury do jej córek
b) na kawę
c) kontrolować uczniów
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Głównej
c) Szkoły Początkowej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) uczniem 7 klasy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) w stodole
c) u myśliwego Nogi
d) na strychu
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) miłości do "Biruty"
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 18 kopiejek
c) 20 złotych
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się w porannych godzinach
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Maryli i Władziowi
c) Władziowi i Mici
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) nauczyciela
c) administratora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 9
c) 12
d) 6
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Wielką Improwizację
c) Do Matki Polki
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) urodzin
c) Zielonych Świątek
d) choroby
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Rosjanom
c) Niemcom
d) Żydom
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) burżujem
c) szlachcicem
d) paniczem
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) bieda na wsi
c) praca u podstaw
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) korepetytor
d) profesor
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) fornala
c) kupca
d) szynkarza
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) carskim agentem
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z łaciną
c) z językiem rosyjskim
d) z algebrą
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Komary
c) Psary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Barakowej
c) na Wigwizdowie
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) głoszenie po polsku kazań
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) matkę
d) polski hymn
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) języka polskiego
c) łaciny
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) cykliczna
c) spoista
d) niespójna
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) chciał bronić honoru polskiego
c) wychowywał się w klasztorze
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) awansował go
c) zwolnił go
d) przeniósł go do innej placówki
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 6
c) w 8
d) w 12
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał incognito
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) bezowocnością rusyfikacji
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Anusia
c) Joaśka
d) Małgośka
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść o dorastaniu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) siedem lat
c) sześć lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stancja
c) stołówka
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) kancelistą
c) grabarzem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) pomocnika Mieszoczkina
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) kłótni z profesorem
c) bójki
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) oczytanie
c) wykształcenie
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) inspektor
c) "starszy"
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) wyśmiewano się z niego
c) rewidowano mu tornister
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Wiechowskiego
c) Sztettera
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Lwowa
c) do Warszawy
d) do Wilna
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Kaliszu
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) dwutorowy bieg
c) niejednolity bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) bezsensowna
c) daremna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) samodzielności
b) ogłady
c) nieśmiałości
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Tagi: