Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) u progu kariery
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) bezsensowna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) daremna
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na anglikanizm
c) na kalwinizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) przezywano tak Żeromskiego
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Zatorzu
c) na Barakowej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) mowa karczmarki
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) grabarzem
c) pocztowcem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w zaborze rosyjskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) komendantem straży
c) carskim agentem
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie


W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 6
c) w 8
d) w 12
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) dwutorowy bieg
c) jednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 12
c) 10
d) 6
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Radom
b) Kalisz
c) Kielce
d) Krosno
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) pomocnika Mieszoczkina
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) kontrolować uczniów
c) wspominać czasy powstania
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) młodzieńczego pamiętnika
c) dziecięcej opowieści
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) wstawienie się za Radkiem
c) prośba Zabielskiego
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie


Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał incognito
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) klasa wstępna
c) koza
d) stancja
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) urodził się Andrzej Radek
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Małgośka
c) Anusia
d) Joaśka
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 12 rubli
c) 24 ruble
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) Stogowski dostał lepszą pracę
c) Anna zaczęła studia
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Żydom
c) Polakom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) korepetytora
c) woźnicy
d) pucybuta
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) dojrzewa do patriotyzmu
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Psarach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) pochodził z katolickiej rodziny
b) chciał bronić honoru polskiego
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) poezji i literatury epoki Mickiewicza
b) recytacji Zygiera
c) namowy kolegów
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Szkoły Początkowej
c) Ochronki
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 3 osób
c) z 1 osoby
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Żabą
c) Sową
d) Kawką
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Ozierskiego
c) Wiechowskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) nauczyciela
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Maryli i Władziowi
c) Mici i Stasiowi
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) rusyfikacja
c) praca u podstaw
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) bezowocnością rusyfikacji
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Psary
c) Udary
d) Komary
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Warszawy
c) do Wilna
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z językiem polskim
c) z algebrą
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "starszy"
c) inspektor
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) kłótni z profesorem
c) obrazy nauczyciela
d) bójki
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) burżujem
c) paniczem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) codziennie zamykano go w kozie
c) bito go
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) szynkarza
c) kupca
d) handlarza
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) na strychu
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się w porannych godzinach
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) prowadził profesor Szretter
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przeniósł go do innej placówki
c) zwolnił go
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Zbawiciel
c) Pokrzepiciel
d) Wskrzesiciel
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) bramę cmentarną
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Redutę Ordona
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) dokumentu
b) reportażu
c) eseju
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) sześć lat
c) dziewięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) urzędnik państwowy
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) schematyczny
b) bogaty
c) niejednolity
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) "pomidorowców"
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) głoszenie po polsku kazań
c) krytykę rusyfikacji
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) niespójna
b) cykliczna
c) rozwlekła
d) spoista
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) miał własnego konia
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) kulturę osobistę
c) oczytanie
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) Majewski
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) polski hymn
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) dyrektor - inspektor
c) dyrektor szkoły
d) nauczyciel
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) ponownie ochrzczony
c) prawosławnym
d) ateistą
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) złym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) urodzin
c) Zielonych Świątek
d) choroby
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) uczniem 7 klasy
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) samodzielności
c) nieśmiałości
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) arytmetyki
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) ksiądz
c) nauczyciel
d) matka
Rozwiązanie

Tagi: