Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) arytmetyki
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) przechodzi metamorfozę
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) przeniósł go do innej placówki
c) zwolnił go
d) awansował go
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Radom
c) Krosno
d) Kielce
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) profesor
c) urzędnik państwowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) choroby
c) Bożego Narodzenia
d) urodzin
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 9
c) 6
d) 12
Rozwiązanie


Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) partii wolno-próżniackiej
c) "pomidorowców"
d) ugodowego stronnictwa literatów
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
b) uczniem 7 klasy
c) korepetytorem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) inspektor Zabielskij
c) Majewski
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) wejście do szkoły
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) zarządca majątku
c) dyrektor szkoły
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) matkę
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) Anna zaczęła studia
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał bronić honoru polskiego
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) osiem lat
c) sześć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Krakowa
c) do Wilna
d) do Warszawy
Rozwiązanie


Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się w porannych godzinach
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) wystąpienie Zygiera
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) szynkarza
c) handlarza
d) kupca
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) nauczyciel
c) ojciec
d) matka
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) szlachetnym młodzieńcem
c) szlachcicem
d) paniczem
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) bito go
c) rewidowano mu tornister
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) głoszenie po polsku kazań
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem policji
c) komendantem straży
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Wielką Improwizację
c) Do Matki Polki
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) wstawienie się za Radkiem
c) recytacja Zygiera
d) prośba Zabielskiego
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Joaśka
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) leśnikiem
c) kancelistą
d) grabarzem
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) bezowocna
c) daremna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Przedwiośnie
c) Wiatr od morza
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) patriotyzm
c) wykształcenie
d) oczytanie
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był znakomitym myśliwym
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) dziecięcej opowieści
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z algebrą
c) z łaciną
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednolity bieg
b) niejednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "kapuś"
c) "starszy"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w zaborze rosyjskim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał incognito
c) wydał pod pseudonimem
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) woźnicy
c) korepetytora
d) pucybuta
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Sztettera
c) Ozierskiego
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Maryli i Władziowi
c) Mici i Stasiowi
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Żydom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Żabą
b) Kawką
c) Wroną
d) Sową
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 4 osób
c) z 2 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Zatorzu
c) na Wiejskiej
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ateistą
c) ponownie ochrzczony
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) klasa wstępna
c) stancja
d) stołówka
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) bogaty
c) niejednolity
d) schematyczny
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Krakowie
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) w stodole
d) u myśliwego Nogi
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) przezywano tak Żeromskiego
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) na kawę
c) w konkury do jej córek
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Psary
c) Udary
d) Komary
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) bieda na wsi
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) rozwlekła
c) cykliczna
d) niespójna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Szkoły Głównej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Ochronki
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 12 rubli
b) 18 kopiejek
c) 24 ruble
d) 20 złotych
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 12
c) w 6
d) w 10
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Majewskiego
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) inspektora Zabielskiego
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) miłości do "Biruty"
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) samodzielności
c) ogłady
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) bójki
c) kłótni z profesorem
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) dokumentu
c) reportażu
d) eseju
Rozwiązanie

Tagi: