Syzyfowe prace
      Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) prośba Zabielskiego
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) rewidowano mu tornister
c) codziennie zamykano go w kozie
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) profesor
d) lokaj
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) kancelistą
c) leśnikiem
d) grabarzem
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) pomocnik klasowych gospodarzy
b) inspektor Zabielskij
c) Majewski
d) gubernator
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu wybuchu wojny
c) Anna zaczęła studia
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) kontrolować uczniów
c) na kawę
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) woźnicy
c) parobka
d) korepetytora
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie


Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) praca u podstaw
c) rusyfikacja
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) wystąpienie Zygiera
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) reportażu
c) dokumentu
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) matka
c) ksiądz
d) ojciec
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Majewskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) dogmatyków
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) arytmetyki
c) łaciny
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) schematyczny
b) niejednolity
c) zróżnicowany
d) bogaty
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Kielce
c) Krosno
d) Radom
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensowna
d) daremna
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na luteranizm
c) na kalwinizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednolity bieg
c) jednowątkowy bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Mici i Stasiowi
c) Władziowi i Mici
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) naprawiał ludziom obuwie
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) uczniem 7 klasy
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) dziecięcej opowieści
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) polski hymn
c) matkę
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Ciekotach
c) w Kielcach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) namowy kolegów
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał bronić honoru polskiego
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) bójki
c) patriotyzmu
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Ochronki
c) Szkoły Początkowej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) w stodole
d) na strychu
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "starszy"
c) inspektor
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) głoszenie po polsku kazań
c) niechęć do Rosjan
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Marcinowi Borowiczowi
b) Romciowi Gumowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dorastaniu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Krakowie
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) ateistą
c) ponownie ochrzczony
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się w porannych godzinach
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 9
c) 6
d) 12
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Do Matki Polki
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) samodzielności
c) poczucia humoru
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) osiem lat
c) sześć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) dyrektor - inspektor
c) nauczyciel
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Zatorzu
c) na Wigwizdowie
d) na Wiejskiej
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) paniczem
c) burżujem
d) szlachcicem
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) rozwlekła
c) cykliczna
d) niespójna
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) po napisaniu "Przedwiośnia"
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) fornala
c) handlarza
d) szynkarza
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Ozierskiego
c) Wiechowskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Komary
c) Psary
d) Udary
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) nauczyciela
c) administratora
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) kulturę osobistę
c) patriotyzm
d) wykształcenie
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) wejście do szkoły
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 24 ruble
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) bezowocnością rusyfikacji
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 2 osób
c) z 1 osoby
d) z 4 osób
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 12
c) w 6
d) w 8
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) carskim agentem
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) urodzin
c) Zielonych Świątek
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Rosjanom
c) Niemcom
d) Żydom
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) urodził się Andrzej Radek
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Krakowa
c) do Wilna
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Małgośka
c) Joaśka
d) Anusia
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stołówka
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: