Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | studia
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Radek udzielał korepetycji:
a) Maryli i Władziowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Władziowi i Mici
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) zarządca majątku
c) dyrektor - inspektor
d) nauczyciel
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 10
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kapuś"
b) inspektor
c) "kacyk"
d) "starszy"
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) poezji i literatury epoki Mickiewicza
b) miłości do "Biruty"
c) recytacji Zygiera
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) klasa wstępna
c) koza
d) stancja
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) przyznał mu podwyżkę
c) zwolnił go
d) awansował go
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w zaborze pruskim
c) w zaborze rosyjskim
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) prośba Zabielskiego
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) udział ojca w powstaniu styczniowym
c) polski hymn
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie


Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) kontrolować uczniów
c) w konkury do jej córek
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) w USA
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Przedwiośnie
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) kancelistą
c) grabarzem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Anusia
c) Joaśka
d) Kaśka
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) urodził się Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Szkoły Głównej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) młodzieńczego pamiętnika
c) niespełnionej historii
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Wiejskiej
c) na Wigwizdowie
d) na Zatorzu
Rozwiązanie


„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) bramę cmentarną
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) lekarzem wojskowym
c) komendantem policji
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) szlachcicem
c) paniczem
d) burżujem
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) matka
c) nauczyciel
d) ojciec
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Wielką Improwizację
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Sztettera
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) dobrym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Ciekoty
c) Udary
d) Komary
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Lwowa
c) do Wilna
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) naprawiał ludziom obuwie
c) miał własnego konia
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) choroby
c) Zielonych Świątek
d) urodzin
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ateistą
c) prawosławnym
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po ukończeniu trzeciej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) arytmetyki
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się w porannych godzinach
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Rosjanom
c) Niemcom
d) Żydom
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) poczucia humoru
c) nieśmiałości
d) samodzielności
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) przezywano tak Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) dokumentu
c) eseju
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) schematyczny
b) zróżnicowany
c) bogaty
d) niejednolity
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) inspektora Zabielskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) korepetytora
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z językiem rosyjskim
c) z łaciną
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) pomocnik klasowych gospodarzy
b) gubernator
c) inspektor Zabielskij
d) Majewski
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 24 ruble
d) 12 rubli
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 10
c) w 12
d) w 8
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) wydał incognito
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) siedem lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) wyśmiewano się z niego
c) bito go
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) rusyfikacja
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Zbawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) handlarza
c) szynkarza
d) kupca
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) nauczyciela
c) administratora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Anna zaczęła studia
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) wykształcenie
c) patriotyzm
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 3 osób
c) z 4 osób
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) "pomidorowców"
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Owczarach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) jednowątkowy bieg
c) niejednolity bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w stodole
c) u myśliwego Nogi
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) bójki
c) obrazy nauczyciela
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) spoista
c) niespójna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocna
d) daremna
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) wychowywał się w klasztorze
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) wystąpienie Zygiera
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Żabą
c) Kawką
d) Wroną
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Kalisz
c) Krosno
d) Radom
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) dojrzewa do patriotyzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
b) korepetytorem
c) uczniem 7 klasy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) niechęć do Rosjan
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) strzelaniem z pistoletu
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Tagi: